โยธกา
เมื่อจำต้องลาออกจากงานที่รัก และที่รักยิ่งกว่าก็คือบอสของฉัน ปฏิบัติการล่าผู้ชาย จึงเริ่มต้นขึ้น อีพ่อ อีแม่ ซ่อยข่อยแน่... ต้องอุทานออกมาเป็นภ...