ณิชกานต์
“ติดใจเหรอคะ...ถึงได้มาหาบ่อยขนาดนี้” เธอถามเสียงเยาะเมื่อเขาถอนปากออก “เปล่า” สหัสวรรษกัดฟันปฏิเสธออกไป ไม่มีใครรู้...