แพรวโพยม
“ไม่ต้องแกล้งไม่รู้จักผม เพราะผมจำเมียตัวเองได้แม่น ไม่มาผิดตัวผิดบ้านแน่นอน” เมีย...ซ่งลู่หมิงกล้าใช้คำๆ นี้อย่างชัดถ้อยชัดคำ เมื่อการ...