วันวาด
เราจะรักและคิดถึงใครคนหนึ่งได้นานแค่ไหน? ได้ทุกวัน ได้ตลอดไปหรือจนกว่าจะมีใครสักคนเข้ามาแทนที่ให้คิดถึงมากกว่าคนเก่า กาลเวลาไม่อาจย้อนคืน แต่กา...