ปุริมปรัชญ์ (จอมรวินท์)
นี่ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าเวรกรรมตามทัน? บาปบุญมีจริง? ปกติชอบเผือกเรื่องชาวบ้าน งานหลักคือการติดตามเพจเมาท์มอยดารา งานรองคือสาดเงินเปย์ให้ลูก...