Icon Close

เคล็ดลับ Google : วิธีสร้างความปลอดภัยทางใจในที่ทำงาน (Psychological Safety) ให้ได้แบบ Google

เคล็ดลับ Google : วิธีสร้างความปลอดภัยทางใจในที่ทำงาน (Psychological Safety) ให้ได้แบบ Google
5.00
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
1 Rating
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
22 กันยายน 2565
ความยาว
146 หน้า
เคล็ดลับ Google : วิธีสร้างความปลอดภัยทางใจในที่ทำงาน (Psychological Safety) ให้ได้แบบ Google
มีหนังสือความเป็นผู้นำมากมายที่เสนอให้ปลดล็อก (Unlock) ประสิทธิภาพของทีม - ประสิทธิภาพขององค์กร แต่ยังไม่พบว่ามีเล่มใดที่ได้รวบรวมวิธีอันเป็นเคล็ดลับที่องค์กรชั้นนำใช้ โดยเน้นที่พื้นฐานที่สำคัญยิ่งของการปลดล็อก นั่นคือ “วิธีสร้างความปลอดภัยทางใจในที่ทำงาน (Psychological Safety)” เพื่อช่วยคุณสร้างความปลอดภัยทางใจให้เกิดขึ้นในองค์กร

หนังสือ “เคล็ดลับ Google : วิธีสร้างความปลอดภัยทางใจในที่ทำงาน (Psychological Safety) ให้ได้แบบ Google” คือหนังสือที่ผู้เขียน และบรรณาธิการ ตั้งใจคัดสรร เรียบเรียง เขียนโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของความปลอดภัยทางใจทั้งในระดับบุคคล ทีมและองค์กร องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เกิดความล้มเหลวที่ขาดความปลอดภัยทางใจ (ในทางกลับกันคือสิ่งที่เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยทางใจ) โดยนำเสนอเป็นหมวดหมู่ที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ และการนำไปปรับประยุกต์ใช้
ครอบคลุม WHY : MINDSET (ทำไมต้องมีความปลอดภัยทางใจในที่ทำงาน), WHAT : SKILLSET (หลักการ ความรู้/ทักษะสำหรับสร้างความปลอดภัยทางใจในที่ทำงาน), WHO : SKILLSET (ตัวอย่างวิธีปฏิบัติในการสร้างความปลอดภัยทางใจในที่ทำงาน (Psychological Safety)), HOW : TOOLSET (เทคนิคการสร้างความปลอดภัยทางใจในที่ทำงาน (Psychological Safety) หรือพื้นที่ปลอดภัยในที่ทำงาน, WHAT IF : Application (การประยุกต์ใช้) รวมทั้ง DIY (Do It Yourself) สร้าง Psychological Safety ในแบบของเรา

ผู้เขียน และบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือ “เคล็ดลับ Google : วิธีสร้างความปลอดภัยทางใจในที่ทำงาน (Psychological Safety) ให้ได้แบบ Google” เล่มนี้จะเป็น “คู่มือข้างกาย และเป็นแนวทางสำหรับผู้นำ ว่าที่ผู้นำ รวมทั้งผู้ที่สนใจในศาสตร์ด้านจิตวิทยาการพัฒนาตัวเองได้นำไปประยุกต์ใช้ทั้งในการทำงานและในชีวิตประจำวัน

หากหนังสือเล่มนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผู้เขียนขอน้อมรับสำหรับการปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ในโอกาส
ต่อไป ผู้เขียนขอขอบคุณบรรณาธิการ คุณโรสรินทร์ พุมฤทธิ์ (ครูอ้อ) และทีมงาน รวมทั้งผู้สนับสนุนผู้เขียนทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ และที่จะลืมเสียมิได้ก็เลยคือทุกๆท่านที่ได้อุดหนุนผลงานเล่มนี้ทุกๆท่านครับ

ด้วยจิตคารวะ
ดร.วสิษฐ์ พรหมบุตร
ผู้เขียน
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
22 กันยายน 2565
ความยาว
146 หน้า
เขียนรีวิวและให้เรตติ้ง
คุณสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็นได้จ้า