Icon Close
ขั้นตอนการดำเนินการต่อเนื้อหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย

หากพบว่ามีผลงานที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะดำเนินการระงับการเผยแพร่และแจ้งให้เจ้าของผลงานทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป และหากพบว่าเจ้าของผลงานมีการส่งผลงานที่ผิดกฎหมายเข้ามาซ้ำซาก บริษัทฯ จะดำเนินการระงับบัญชีผู้ใช้ของเจ้าของผลงานต่อไป

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบเพื่อตรวจสอบ และป้องกันการนำ ภาพและเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์หรือไม่เหมาะสมมาวางขายบนแพลตฟอร์ม และบริษัทฯ ได้แต่งตั้งทีมงานที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและรูปภาพเพื่อที่จะคอยช่วยดูแล ตรวจจับ และป้องกัน ไม่ให้มีเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือผิดกฎหมาย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบในการร้องเรียนจากสมาชิกให้ทีมงานบริษัทฯ โดยตรง ผู้ที่ประสงค์จะให้บริษัทฯ ในฐานะผู้ให้บริการ ดำเนินการต่อเนื้อหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย สามารถดำเนินการแจ้งบริษัทฯ ได้พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบแล้วส่งมาที่

บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

99/27 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้นที่ 8
หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ
อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

โทร: 084-090-3148
(ทุกวัน 9.30-19.30 น.)

ทาง E-mail: support@mebmarket.com หรือ contact us
(ทุกวัน 24 ชั่วโมง)

บริษัทจะดำเนินการและตอบกลับภายใน 7 วันทำการ

การจัดระดับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสมต่อผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่ม

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการจัดระดับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสมต่อผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่ม โดยคำนึงถึง ปัจจัยหลักในการจัดอันดับขายดี คือ ยอดขาย และ ปัจจัยหลักในการจัดระดับหนังสือที่คุณน่าจะสนใจ ขึ้นกับความเกี่ยวข้องของหนังสือที่ผู้ใช้บริการมี ซึ่งแพลตฟอร์มจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ประเภท โดยคำนึงถึง

  • ประเภทแรก คือ เนื้อหาทั่วไปที่สามารถเข้าถึงได้บนหน้าเว็บไซต์
  • ประเภทสอง คือ เนื้อหาที่เหมาะกับผู้ใช้งานที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยจะมีสัญลักษณ์ 18+ หรือ 18 ปีขึ้นไป
  • ประเภทสาม คือ เนื้อหาที่เหมาะกับผู้ใช้งานบางกลุ่ม ซึ่งจะจำกัดการแสดงผลให้เฉพาะผู้ใช้บางกลุ่มเท่านั้น เช่น หนังสือรุ่น เป็นต้น

ทั้งนี้ ผลงานใดจะอยู่ในระดับ/ประเภทไหน ขึ้นกับการตรวจสอบและพิจารณาของเจ้าหน้าที่ โดยจะพิจารณาจากเนื้อหาของผลงานนั้นๆ

การจัดอันดับกลุ่มหนังสือที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์นั้น บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการจัดอันดับการนำเสนอ โดยคำนึงถึงปัจจัยหลักในการจัดอันดับขายดี คือ ยอดขาย และ ปัจจัยหลักในการจัดระดับหนังสือที่คุณน่าจะสนใจ ขึ้นกับความเกี่ยวข้องของหนังสือที่ผู้ใช้บริการมี ซึ่งแพลตฟอร์มจะแบ่งกลุ่มไว้ 6 กลุ่มประเภทดังนี้

  • ขายดี จัดอันดับจากยอดขาย ณ กรอบเวลาปัจจุบันเป็นปัจจัยหลัก
  • มาใหม่ เรียงตามลำดับการขายหนังสือ จากล่าสุดไปเก่าสุด
  • โปรโมชั่น เฉพาะหนังสือที่มีการจัดโปรโมชั่น โดยเรียงตามลำดับของวันที่สิ้นสุดโปรโมชั่นก่อน
  • ฟรีกระจาย เฉพาะหนังสือที่ดาวน์โหลดได้ฟรี โดยใช้ความนิยม ณ กรอบเวลาปัจุบันเป็นปัจจัยหลัก
  • ฮิตขึ้นหิ้ง เฉพาะหนังสือที่ติดป้าย Best Seller, Movie และ Award โดยเรียงลำดับตามวันเวลาที่วางจำหน่าย จากล่าสุดไปเก่าสุด
  • แนะนำ เป็นหนังสือที่ถูกเลือกและจัดอันดับโดยเจ้าหน้าที่
มาตรการดูแลผู้ใช้บริการ

มาตรการดูแลผู้ใช้บริการซึ่งได้รับความเสียหายจากการใช้บริการเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

ถ้าท่านมีปัญหาใด ๆเกี่ยวกับการให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล โปรดติดต่อ

บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

99/27 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้นที่ 8
หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ
อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

โทร: 084-090-3148
(ทุกวัน 9.30-19.30 น.)

ทาง E-mail: support@mebmarket.com หรือ contact us
(ทุกวัน 24 ชั่วโมง)

ทั้งนี้ หากยังไม่ได้รับการแก้ไขภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ ท่านสามารถติดต่อศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์ (1212ETDA) สายด่วน 1212 (24 ชั่วโมงกยังไม่ได้รับการแก้ไขภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ ท่านสามารถติดต่อศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์ (1212ETDA) สายด่วน 1212 (24 ชั่วโมง) อีเมล 1212@mdes.go.th เพื่อให้คำแนะนำและรับเรื่อง ร้องเรียนดังกล่าว