Icon Close

ท้าชน 3 กฎหมายการศึกษา สำหรับครูผู้ช่วย

ท้าชน 3 กฎหมายการศึกษา สำหรับครูผู้ช่วย
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
No Rating
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
09 พฤษภาคม 2566
ความยาว
238 หน้า (≈ 56,229 คำ)
ท้าชน 3 กฎหมายการศึกษา สำหรับครูผู้ช่วย
ท้าชน 3 กฎหมายการศึกษา สำหรับครูผู้ช่วย
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
No Rating
หนังสือ กฎหมายการศึกษา สำหรับครูผู้ช่วย เพื่อการสอบในปี 2566 ใช้ได้กับสังกัด สพฐ. หรือทุกสังกัดที่เกณฑ์การสอบรับราชการครู ในตำแหน่งครูผู้ช่วย หนังสือได้ทำการสรุปเน้น และข้อสอบจริงและเกร็งข้อสอบครูผู้ช่วยพร้อมเฉลย ตามเกณฑ์การสอบปีล่าสุดอัดแน่นท้าชนทุกสนาม ไม่พลาดแน่นอน เนื้อหาประกอบด้วย
1. รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
- สรุปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
- ข้อสอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
2. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ
- พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
- ข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
3. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
- พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
- สรุปข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565
- ข้อสอบ กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
- ข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
7. กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก
- พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
- ข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
8. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาปฐมวัย
- พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562
- ข้อสอบ พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562
9. แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
- สรุปยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
- แผนการศึกษาแห่งชาติ(พ.ศ. 2560 – 2579)
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- ข้อสอบ แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
09 พฤษภาคม 2566
ความยาว
238 หน้า (≈ 56,229 คำ)

สนใจเวอร์ชันกระดาษ เชิญทางนี้!

เวอร์ชันกระดาษมีวางขายที่เว็บไซต์สำนักพิมพ์ จะไม่มีขายโดย MEB นะจ๊ะ สามารถสั่งซื้อ หรือติดต่อคนขายโดยตรงเลยจ้ะ
เขียนรีวิวและให้เรตติ้ง
คุณสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็นได้จ้า