หลักการอนุรักษ์และการจัดการชีวภาพ (Principles of Conservation and Biodiversity Management)

หลักการอนุรักษ์และการจัดการชีวภาพ (Principles of Conservation and Biodiversity Management)

ผู้เขียน: ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์

สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.

หมวด: การศึกษา / ตำราเรียน฿ 289.00

ชนิดไฟล์ : pdf
วางขาย :
จำนวน : 425 หน้า
หลักการอนุรักษ์และการจัดการชีวภาพ คือ หลักการจัดการนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการอนุรักษ์เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อม หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาหลักนิเวศวิทยา และวิชาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ และประกอบการศึกษาในด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการอนุรักษ์และจัดการทางชีวภาพ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยหลักความรู้พื้นฐานทางนิเวศวิทยา ได้แก่ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างของระบบนิเวศ การถ่ายทอดสารอาหารและพลังงาน ประชากร ชุมชน และการเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษสิ่งแวดล้อมและการกำจัดสารปนเปื้อน ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต หลักการอนุรักษ์ทางชีวภาพและหลักการจัดการชีวภาพ เหมาะสำหรับนักศึกษาในกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นพื้นฐานสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับสูงต่อไป
Rate & Review
คุณสามารถล็อกอินเพื่อแสดงความคิดเห็นได้จ้า
 
Contact us