กลศาสตร์เวกเตอร์ เบื้องต้น ปรับปรุ่งใหม่ ครั้งที่1

กลศาสตร์เวกเตอร์ เบื้องต้น ปรับปรุ่งใหม่ ครั้งที่1

ผู้เขียน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ สุภาพ

สำนักพิมพ์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ สุภาพ

หมวด: การศึกษา / ตำราเรียนmeb e-book ratingmeb e-book ratingmeb e-book ratingmeb e-book ratingmeb e-book rating
- 5 Stars From 1 Ratings -


ราคาปก : 99.00 บาท
ขนาดไฟล์ : 6.8 MB
ราคาขาย : 0.00 บาท
ชนิดไฟล์ : pdf
ประหยัด : 100.00%
จำนวน : 247 หน้า
วันที่วางขาย : 19 มกราคม 2559
เป็นหนังสือที่ เน้นการสือความหมายด้วยภาษาภาพ ทำให้อ่านเข้าใจง่าย
 
Contact us