คณิตศาสตร์ เล่ม ๓ เรื่องเวกเตอร์ และการนำไปประยุกต์ใช้

คณิตศาสตร์  เล่ม ๓   เรื่องเวกเตอร์ และการนำไปประยุกต์ใช้

ผู้เขียน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ สุภาพ

สำนักพิมพ์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ สุภาพ

หมวด: การศึกษา / ตำราเรียนmeb e-book ratingmeb e-book ratingmeb e-book ratingmeb e-book ratingmeb e-book rating
- 5 Stars From 4 Ratings -


ราคาปก : 99.00 บาท
ขนาดไฟล์ : 6.85 MB
ราคาขาย : 0.00 บาท
ชนิดไฟล์ : pdf
ประหยัด : 100.00%
จำนวน : 247 หน้า
วันที่วางขาย : 09 มีนาคม 2559
เป็นหนังสือที่บูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์ เข้ากับวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเข้าด้วยกัน ทำให้ทราบว่าคนที่จะเข้าใจธรรมชาติได้ จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจหลายศาสตร์ เหมาะสำหรับนักเรียนระดับ ม.ปลาย หรือนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ที่ต้องการปรับพื้นทางด้านคณิตศาสตร์
 
Contact us