E-BOOK เพื่อการศึกษาวิชาฟิสิกส์เบื้องต้นระดับมหาวิทยาลัย ด้วยตนเอง

E-BOOK เพื่อการศึกษาวิชาฟิสิกส์เบื้องต้นระดับมหาวิทยาลัย ด้วยตนเอง

ผู้เขียน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ สุภาพ

สำนักพิมพ์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ สุภาพ

หมวด: การศึกษา / ตำราเรียนmeb e-book ratingmeb e-book ratingmeb e-book ratingmeb e-book ratingmeb e-book rating
- 5 Stars From 7 Ratings -


ราคาปก : 299.00 บาท
ขนาดไฟล์ : 25.84 MB
ราคาขาย : 0.00 บาท
ชนิดไฟล์ : pdf
ประหยัด : 100.00%
จำนวน : 578 หน้า
วันที่วางขาย : 19 เมษายน 2559
เป็น E-BOOK ที่อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับใช้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง
 
Contact us