การออกแบบแม่พิมพ์ฉีด 2

การออกแบบแม่พิมพ์ฉีด 2

ผู้เขียน: ผศ.ชาลี ตระการกูล

สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.

หมวด: วิศวกรรมศาสตร์฿ 165.00

ชนิดไฟล์ : pdf
วางขาย :
จำนวน : 324 หน้า (≈ 98,194 คำ)
กล่าวถึงการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดประเภทต่างๆ ตามลักษณะของชิ้นงานที่ต้องการผลิต ได้แก่ แม่พิมพ์ฉีดแบบพลิตส์ แม่พิมพ์ฉีดแบบใช้ส่วนเบ้าและส่วนคอร์ด้านข้าง แม่พิมพ์ฉีดชิ้นงานมีอันเดอร์คัตภายใน แม่พิมพ์ฉีดสำหรับชิ้นงานเกลียว แม่พิมพ์ฉีดแบบหลายช่องเปิด แม่พิมพ์ฉีดแบบปราศจากรูวิ่ง โดยจะกล่าวถึงรายละเอียดของลักษณะชิ้นงาน หลักการทำงานของแม่พิมพ์ ลักษณะการออกแบบชิ้นส่วนต่างๆ ของแม่พิมพ์ ตลอดจนตัวอย่างการออกแบบแม่พิมพ์ฉีด พร้อมทั้งคำถามทบทวนความเข้าใจในแต่ละบท
Rate & Review
คุณสามารถล็อกอินเพื่อแสดงความคิดเห็นได้จ้า
 
Contact us