การส่งเสริม TQM กับภาระหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง

การส่งเสริม TQM กับภาระหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง

ผู้เขียน: วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล

สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.

หมวด: บริหารจัดการ฿ 249.00

ชนิดไฟล์ : pdf
วางขาย :
จำนวน : 112 หน้า (≈ 36,074 คำ)
ตำราเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและสามารถนำ TQM มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล และก่อเกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ ประกอบด้วยสาระสำคัญดังนี้ กระบวนการนำ TQM มาติดตั้งในองค์กร 5 ระยะ ได้แก่ ระยะเตรียมความพร้อมของผู้บริหารระดับสูง ระยะวางรากฐานของ TQM ระยะสร้างบูรณภาพของกระบวนการ ระยะมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ระยะมุ่งสู่การรู้แจ้ง รวมถึงสาระสำคัญของการติดตั้ง TQM ในแต่ละระยะ บทบาทและภาระหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงในการส่งเสริม TQM ในแต่ละระยะ
Rate & Review
คุณสามารถล็อกอินเพื่อแสดงความคิดเห็นได้จ้า
 
Contact us