การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA) ประมวลผลด้วย Minitab 15 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2

การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA) ประมวลผลด้วย Minitab 15 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2

ผู้เขียน: กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ

สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.

หมวด: วิศวกรรมศาสตร์฿ 249.00

ชนิดไฟล์ : pdf
วางขาย :
จำนวน : 297 หน้า (≈ 95,750 คำ)
“ในการบริหารคุณภาพนั้น ถ้าไม่ทราบค่าวัดก็จะไม่ทราบพฤติกรรมของกระบวนการ และถ้าไม่ทราบพฤติกรรมของกระบวนการ ก็จะไม่สามารถตัดสินเกี่ยวกับกระบวนการได้เลย” ดังนั้น การให้ความสนใจต่อความผันแปรของค่าวัดที่ได้จากระบบการวัดจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง หนังสือเล่มนี้อธิบายถึงความหมายของระบบการวัด เพื่อกำหนดถึงแนวความคิดในการประมวลผลและวิเคราะห์ค่าความผันแปรจากระบบการวัด ทั้งด้วยความสามารถ (capability) และสมรรถภาพ (performance) ที่ประกอบด้วยคุณสมบัติด้านไบอัส ความเสถียร ความเป็นเชิงเส้น ตลอดจนรีพีททะบิลิตี้และรีโปรดิวซิบิลิตี้ และการประมวลผลด้วยโปรแกรม Minitab Release 15 พร้อมการอธิบายความหมายทีละขั้นตอน
เหมาะอย่างยิ่งกับ นักวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ นักศึกษาปริญญาตรีและโท สายวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นักวิจัยทั้ง greenbelts และ blackbelts วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ในทุกสาขาวิชา อาจารย์ ที่ปรึกษาโครงการ และวิทยากรด้าน SQC และ TQM ฯลฯ
Rate & Review
คุณสามารถล็อกอินเพื่อแสดงความคิดเห็นได้จ้า
 
Contact us