SolidWorks 2007 ขั้นกลาง

SolidWorks 2007 ขั้นกลาง

ผู้เขียน: รศ.ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี

สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.

หมวด: วิศวกรรมศาสตร์฿ 369.00

ราคาปก : 370.00 บาท
ขนาดไฟล์ : 33.09 MB
ประหยัด : 0.27%
ชนิดไฟล์ : pdf
จำนวน : 510 หน้า (≈ 74,203 คำ)
วันที่วางขาย :
เนื้อหาในหนังสือจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การเขียนชิ้นงาน และงานประกอบชิ้นส่วนในระดับกลาง ซึ่งเรียงตามลำดับความสำคัญของเนื้อหา โดยแบ่งเป็น 12 บท ได้แก่ การเรียนรู้เทคนิคการเขียนชิ้นงานและการประกอบ การใช้คำสั่งที่มีการป้อนค่าตัวแปรมากขึ้นและตัวอย่างที่มีรายละเอียดมากขึ้น การเขียนชิ้นงาน Configuration การนำเสนอภาพเคลื่อนไหวโดยใช้ SolidWorks Animator การเขียนชิ้นงานมาตรฐานด้วย SolidWorks Toolbox การแสดงภาพเหมือนจริงของชิ้นงานด้วย SolidWorks PhotoWorks เป็นต้น ซึ่งสามารถเข้าใจและทำตามได้ง่ายเพียงคลิกตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ ผู้อ่านควรผ่านการเรียนรู้ในระดับพื้นฐานมาก่อน จึงจะสามารถเข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างเกิดประสิทธิผลสูงสุด

เนื้อหาของหนังสือประกอบด้วย
บทที่ 1 เครื่องมือ SolidWorks และการเขียนเส้นร่าง
บทที่ 2 การเขียนชิ้นงานด้วยความสมมาตร
บทที่ 3 การเขียนชิ้นงานด้วยการทำสำเนาชุด
บทที่ 4 การสร้างชิ้นงานจากการหมุน (Revolve)
บทที่ 5 ตารางออกแบบและชุดตัวแปรควบคุม (Design Table and Configurations)
บทที่ 6 การเขียนชิ้นส่วนผนังบางและแผ่นครีบ
บทที่ 7 งานเชื่อม (Weldments)
บทที่ 8 การประกอบชิ้นงานและการใช้ Configuration ในงานประกอบ
บทที่ 9 วิเคราะห์การเคลื่อนไหวและภาพแยกชิ้น
บทที่ 10 เขียนชิ้นส่วนสำเร็จรูปด้วย SolidWorks Toolbox
บทที่ 11 การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย SolidWorks Animator
บทที่ 12 การสร้างภาพเสมือนจริง (PhotoWorks)
เหมาะสำหรับนักศึกษาและอาจารย์ใช้เป็นตำราประกอบการเรียนการสอน วิชา Computer Aided Design for Engineering และวิชาเขียนแบบวิศวกรรม ผู้ที่ทำงานออกแบบและเขียนแบบที่ต้องการลดเวลาการทำงาน วิศวกร และบุคคลที่ต้องการเพิ่มศักยภาพในการทำงาน
Rate & Review
คุณสามารถล็อกอินเพื่อแสดงความคิดเห็นได้จ้า
 
Contact us