Icon Close

ปัญญาและวิธีทำให้เกิด

ปัญญาและวิธีทำให้เกิด
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
No Rating
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
11 พฤษภาคม 2563
ความยาว
299 หน้า
ราคาปก
150 บาท (ประหยัด 20%)
ปัญญาและวิธีทำให้เกิด
ปัญญาและวิธีทำให้เกิด
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
No Rating
7 วัน หรืออาจจะ 7 เดือน หรืออาจจะ 7 ปี คนสามารถบรรลุธรรม เกิดมี ปัญญาขึ้นมาได้ ถ้าคนเจริญสติปัฏฐานสี่ด้วยความตั้งใจ เอาจริงเอาจัง เป็นไปตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องระยะเวลาที่จะทําให้คนเกิดมีปัญญาขึ้นมาได้ ปรากฏข้อความในพระไตรปิฎกที่ผมคัดเอามาให้ท่านอ่านด้านซ้ายมือ

ระยะเวลาตามที่ว่าไม่ได้นานเกินไปเลย สูงสุดแค่ไม่เกิน 7 ปี ปัญญาสามารถ จะเกิดขึ้นได้ และปัญญาในความหมายของพระพุทธเจ้าคือปัญญาถึงขีดสุดที่ จะทําให้คนบรรลุธรรมเปลี่ยนจากคนธรรมดากลายมาเป็นอริยบุคคลขั้นอรหันต์
อ่านมาถึงตรงนี้ ท่านเองอาจจะงงว่าหนังสือเล่มนี้ที่มีชื่อว่า “ปัญญาและวิธี ทําให้เกิด” ต้องการบอกวิธีให้ท่านบรรลุธรรมขั้นสูงสุดอย่างนั้นเหรอ ขอตอบว่า ไม่ได้ต้องการเช่นนั้น ผมต้องการบอกวิธีให้ท่านรู้ว่า ปัญญามีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสําเร็จกับความร่ำรวยที่เกิดขึ้น อันเนื่องจากการทํากิจการงานที่ไม่ว่าจะทําอะไรก็ล้วนให้ผลเป็นความสําเร็จ พูดอีกอย่างว่าเมื่อ คนเกิดปัญญาขึ้น คนทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จ

ทําอะไรในที่นี้ ครอบคลุมทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทําธุรกิจของตัวเอง การลงทุนซื้อที่ดิน การลงทุนซื้อทองคํา การลงทุนในตลาดหุ้น ฯลฯ ซึ่งจะมีบรรทัดสุดท้ายเป็นความสําเร็จที่สูงเกินคาด โดย ณ ขณะของการดําเนินการ รอคอยความสําเร็จจะเกิด ความสุขกายและสุขใจตลอดเวลา ไม่มีอาการทุกข์ ทรมานใจใดๆ อันเนื่องจากอาการลังเลสงสัย อาการวิตกกังวล ว่าสิ่งที่กําลังดําเนินอยู่จะไม่เกิดผลลัพธ์ตามที่ตัวเองตั้งใจเอาไว้

ถ้าจะเปรียบการรู้ผลลัพธ์ว่า ต้องสําเร็จอย่างแน่นอน เพราะปัญญาของตน เกิดขึ้นแล้ว ก็สามารถเปรียบได้กับการเกิดตาทิพย์ หยั่งรู้อนาคตได้ รู้ว่าหุ้นที่ ซื้อไว้จะขึ้นหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ จึงถือหุ้นนั้นไว้อย่างอดทนด้วยความสุข ครั้นผ่านเวลาไปได้ไม่นาน คนคนนั้นก็กลายเป็นเศรษฐี เข้าทํานองว่า ไม่ต้องทําอะไรมากก็กลายเป็นคนรวยได้ ผิดกับครั้งก่อนที่ปัญญาของตนยังไม่เกิด บทเวลาซื้อหุ้นถูกตัวแต่ก็ต้องเสียโอกาสทุกครั้ง เพราะด่วนตัดสินใจขายทิ้งไปซะก่อน เหตุการณ์ในครั้งอดีตเป็นเรื่องของการขาดปัญญา ทําให้ไม่เกิดมีตาทิพย์ อภิญญา หรือความรู้อันยิ่งยวดเกินกว่ามนุษย์คนธรรมดาจึงไม่เกิดขึ้น คนจึงทําอะไรไม่ประสบความสําเร็จ

นี่เป็นเพียงแค่การเกริ่นให้ท่านรู้ว่า ปัญญาที่ท่านเคยได้ยินมาตลอดมีอิทธิพล มีพลังมากถึงเพียงนี้ แต่ก็อีกนั่นแหละ ตลอดชั่วชีวิตของท่านและของผมไม่มี ใครเคยสอนให้เห็นกระจ่างอย่างเป็นรูปธรรมว่า ปัญญาจะเกิดขึ้นได้อย่างไร และจะมีวิธีการเป็นขั้นเป็นตอนให้ปัญญาเกิดขึ้น วิธีการนั้นมีรายละเอียดที่เป็นสาระสําคัญ ง่ายต่อการทําความเข้าใจอย่างไรบ้าง

จริงๆ แล้ว ผมเองในอดีตก็ไม่เคยใส่ใจที่จะหาความหมายที่แท้จริงว่า ปัญญา หมายความว่าอย่างไร ผมทึกทักเอาเองมาตลอดว่า เมื่อผมเรียนหนังสือมาสูง สามารถทําความเข้าใจอะไรๆ ได้ นั่นหมายถึงว่าผมมีปัญญาแล้ว แต่ความ จริงกลับไม่ได้เป็นเช่นนั้น ผมมารู้จักปัญญาอย่างถูกต้องมากขึ้น หลังจากที่ ผมผ่านความล้มเหลวในการใช้ชีวิตและดําเนินธุรกิจ ผมจึงรู้ว่า อะไรมาจาก สมอง อะไรมาจากปัญญา ซึ่งทั้งสมองกับปัญญาเป็นคนละเรื่องกัน สมองเป็นเรื่องของการอาศัยความจํากับประสบการณ์ ในขณะที่ปัญญาอาศัยจิตที่ละอาการความยึดมั่นถือมั่น คลอดกระบวนการคิดวิเคราะห์โดยปราศจากตัวผู้กําลังคิดวิเคราะห์ (ไม่มีตัวกู ไม่มีความคิดของกู) ที่ให้ผลลัพธ์เป็นความ เข้าใจที่ปราศจากอาการลังเลสงสัย หรือพูดอีกอย่างว่า ให้ผลลัพธ์เป็นความถูกต้อง 100%

ผลลัพธ์ที่เป็นความถูกต้อง 100% นี่แหละเป็นผลงานของจิตโดยตรง ที่ใครก็ตามหากหยุดการใช้สมองให้มากพอ (สงบ) คนทุกคนจะเจอจิตของตนเองได้ และไอ้จิตของตัวเองนี่แหละเป็นต้นเหตุของการเกิดปัญญา

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นจากประสบการณ์ตรงที่ผมเฝ้าสังเกตตัวเอง โดยเฉพาะจิตใจของตัวเองมาตลอดเวลาว่า มีอาการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละ ช่วงเวลาตลอดระยะเวลา 20 ปีแห่งการทําธุรกิจ โดยนําเอาอาการเปลี่ยน แปลงที่ผมจับได้ สัมผัสได้ มาเทียบเคียงกับคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏ ในพระไตรปิฎก ผมจึงรู้อย่างหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์ว่า สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอน เรื่องปัญญาที่ทําให้คนหลุดพ้นจากกองทุกข์ เป็นเรื่องเดียวกันกับการที่หาก
ใครปฏิบัติตามคําสอน ถ้าหากยังไปไม่ถึงการหลุดพ้นจากทุกข์ ก็สามารถไปได้ ถึงการเป็นเศรษฐี หรือเป็นมหาเศรษฐีได้ทีเดียว สาเหตุที่ผมพูดแบบนี้ ก็เพราะบรรทัดสุดท้ายของคําสอนของพระพุทธเจ้า คือปัญญาที่ 100% ดังนั้น หากท่านสามารถพัฒนาปัญญาขึ้นมาได้บ้าง โดยไม่ต้องให้ถึง 100% ปัญญาที่พัฒนาขึ้นมาได้จะช่วยทําให้กิจการงาน การลงทุน ตลอดจนการใช้ชีวิตของท่านประสบความสําเร็จอย่างที่ไม่เคยประสบมาก่อน นี่เองที่ผมชอบพูดเสมอๆ ว่า เส้นทางสายบรรลุธรรมกับเส้นทางความสําเร็จ ในทางโลกของฆราวาสเป็นเส้นทางเดียวกัน

84,000 คําสอนของพระพุทธเจ้า ที่ว่าด้วยปัญญาและการเกิดขึ้น ถูกสอน ซ้ำๆ ผ่านเรื่องราวของสติ สมาธิ และมรรคมีองค์แปด ซึ่งผมกลั่นกรองผ่าน การตกผลึกจากประสบการณ์ตรง นํามาเขียนถ่ายทอดให้ท่านรู้จักปัญญา และวิธีทําให้ปัญญาเกิดขึ้นอย่างเข้าใจได้ง่ายๆ ผ่านตัวอักษรที่เป็นภาษาพูดใน ลักษณะ ถาม-ตอบ ทําให้ท่านเข้าใจเรื่องยากๆ แบบเห็นภาพแล้วร้องอ๋อได้ และปิดท้ายในแต่ละภาคของหนังสือที่ถูกแบ่งออกเป็นสามภาค ได้แก่ ภาคสติ ภาคสมาธิ และภาคมรรคมีองค์แปด ผมได้คัดเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เกี่ยวข้องกับภาคนั้นๆ มาลงให้ท่านได้อ่าน เพื่อขยายผลให้ท่านเกิดความเข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจที่จะศึกษาและทําการค้นคว้าเรื่องปัญญาและความลึกลับที่เกี่ยวเนื่องกับปัญญาต่อไปในอนาคต

คําสอนที่คัดเอามาลงในตอนท้ายของแต่ละภาค ผมคัดมาจากหนังสือชุดธรรมโฆษณ์ของท่านพุทธทาส ชื่อว่า อริยสัจจากพระโอษฐ์ เป็นหนังสือปกแข็งเย็บกี่ 2 เล่มใหญ่ๆ ขนาดเล่มละ 5 นิ้วเห็นจะได้ ท่านใดสนใจใคร่รู้อะไรๆ เพิ่มเติม ก็ สามารถซื้อหนังสือ 2 เล่มนี้มาอ่านศึกษาต่อได้ จักเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ท้ายนี้ขอให้คุณงามความดี และประโยชน์ที่ท่านได้รับจากหนังสือที่คาดว่าจะ ขายได้ไม่ดีเล่มนี้ เพราะผมในฐานะผู้เขียนไม่เคยได้บวชเรียน และไม่ชอบเข้าวัดฟังเทศน์ จงกลายเป็นบุญตกสู่แม่ที่ล่วงลับ และผมกําลังจะตามไปหา ซึ่งในอีกไม่นานเราสองคนจะได้เจอกันอีกครั้งหนึ่ง

ชาย กิตติคุณาภรณ์
www.fpmcource.com,
www.advicefpm.com,
E-MAIL : sumrej2011@gmail.com
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
11 พฤษภาคม 2563
ความยาว
299 หน้า
ราคาปก
150 บาท (ประหยัด 20%)

สนใจเวอร์ชันกระดาษ เชิญทางนี้!

เวอร์ชันกระดาษจะวางขายผ่านเว็บไซต์สำนักพิมพ์ ไม่มีขายโดย MEB นะจ๊ะ หากสงสัยเกี่ยวกับการสั่งซื้อ ติดต่อคนขายโดยตรงเลยจ้ะ
เขียนรีวิวและให้เรตติ้ง
คุณสามารถล็อกอินเพื่อแสดงความคิดเห็นได้จ้า