Icon Close

รักนี้ที่รอคอย

รักนี้ที่รอคอย
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
No Rating
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
17 พฤษภาคม 2563
ความยาว
193 หน้า (≈ 38,327 คำ)
ราคาปก
300 บาท (ประหยัด 67%)
รักนี้ที่รอคอย
รักนี้ที่รอคอย
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
No Rating
คำว่า “รักแท”้ ย่อมไม่มีคำว่าเวลาเขา้ มาเกี่ยวขอ้ ง และแมว้ ่าเวลา
จะผ่านไปเนิ่นนานเพียงใด ใจสองดวงนั้นก็ยังคงผูกพันถึงกันโดยที่มี
บุพเพสันนิวาสคอยชักใยอยู่เบื้องหลัง

หลายครั้งจังหวะของความรักที่เขา้ มาในชีวิตของแต่ละคนมักจะ
มาดว้ ยความบังเอิญ จนกลายเป็นรักแรกพบ ซึ่งฝังตราตรึงใจของผูท้ ี่ได้
สัมผัสจนยากจะลืมเลือนได้

วรรณกรรมแปลเรื่อง “รักนี้ที่รอคอย” ก็เช่นเดียวกัน มีเนื้อหา
ความรักของคนหนุ่มสาวที่แมจ้ ะต่างสัญชาติ แต่ก็สามารถเขา้ ใจในความ
หมายของหัวใจที่ตรงกันไดอ้ ย่างลึกซึ้ง ส่วนหนึ่งอาจเพราะความเป็น
อาเซียนที่มีวัฒนธรรมหลายอย่างใกลเ้คียงกันแมก้ ระทัง่ ความเขา้ ใจใน
ความรัก
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
17 พฤษภาคม 2563
ความยาว
193 หน้า (≈ 38,327 คำ)
ราคาปก
300 บาท (ประหยัด 67%)
เขียนรีวิวและให้เรตติ้ง
คุณสามารถล็อกอินเพื่อแสดงความคิดเห็นได้จ้า