Icon Close

วิเคราะห์การใช้ข้อผ่อนปรนทางบัญชี COVID-19

วิเคราะห์การใช้ข้อผ่อนปรนทางบัญชี COVID-19
สำนักพิมพ์Accounting Analysis
5.00
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
2 Rating
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
27 มิถุนายน 2563
ความยาว
171 หน้า
วิเคราะห์การใช้ข้อผ่อนปรนทางบัญชี COVID-19
วิเคราะห์การใช้ข้อผ่อนปรนทางบัญชี COVID-19
5.00
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
2 Rating
วิเคราะห์การใช้ข้อผ่อนปรนทางบัญชี COVID-19 ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Q1/2563 ตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบด้วยเนื้อหา ได้แก่ หลักการของข้อผ่อนปรน
การวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทที่ใช้ข้อผ่อนปรน วิเคราะห์การใช้งานภาพรวมและลงลึกรายข้อผ่อนปรนจากข้อมูลจริงกว่า 700 บริษัท ข้อมูลราย Industry และ Sector (8 Industries และ 28 Sectors) ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลจริงกว่า 50 ตัวอย่าง การใช้ข้อผ่อนปรนกับรายงานของผู้สอบบัญชี
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
27 มิถุนายน 2563
ความยาว
171 หน้า
เขียนรีวิวและให้เรตติ้ง
คุณสามารถล็อกอินเพื่อแสดงความคิดเห็นได้จ้า