Icon Close

หลักการเมืองเปรียบเทียบ

หลักการเมืองเปรียบเทียบ
5.00
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
2 Rating
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
05 กันยายน 2563
ความยาว
323 หน้า
ราคาปก
299 บาท (ประหยัด 66%)
หลักการเมืองเปรียบเทียบ
หลักการเมืองเปรียบเทียบ
5.00
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
2 Rating
หนังสือเรื่อง หลักการเมืองเปรียบเทียบ เล่มนี้ ผู้เขียนได้ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยยิ่งขึ้น ปรับสำนวนการเขียนในบางส่วนให้เข้าใจง่ายขึ้น แต่ยังคงโครงสร้างการนำเสนอหนังสือไว้ตามเดิม

หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนพยายามนำเสนอผลการสังเคราะห์องค์ความรู้ต่างๆ อาทิ รากฐานการเมืองเปรียบเทียบ พัฒนาการการเมืองเปรียบเทียบ การวิเคราะห์การเมืองเปรียบเทียบ การปกครองเปรียบเทียบ รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมืองเปรียบเทียบ ชนชั้นนำทางการเมืองเปรียบเทียบ พฤติกรรมทางการเมืองเปรียบเทียบ กระบวนการนิติบัญญัติเปรียบเทียบ

รวมถึงนำเสนอผลการสังเคราะห์การเมืองในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เปรียบเทียบ การเมืองในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเปรียบเทียบ การเมืองในกลุ่มประเทศเอเชียใต้เปรียบเทียบ และกรณีศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ

หนังสือเล่มนี้แบ่งเป็น 5 บท ประกอบด้วย
บทที่ 1 หลักการเมืองเปรียบเทียบ ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์มโนทัศน์ต่างๆ อาทิ รากฐานการเมืองเปรียบเทียบ พัฒนาการการเมืองเปรียบเทียบ การวิเคราะห์การเมืองเปรียบเทียบ การปกครองเปรียบเทียบ รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมืองเปรียบเทียบ ชนชั้นนำทางการเมืองเปรียบเทียบ พฤติกรรมทางการเมืองเปรียบเทียบ กระบวนการนิติบัญญัติเปรียบเทียบ

บทที่ 2 การเมืองในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เปรียบเทียบ ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์มโนทัศน์ต่างๆ อาทิ การเมืองในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระบอบการเมืองการปกครอง ประมุขของรัฐ หัวหน้าฝ่ายบริหารของรัฐ ระบบรัฐสภาของรัฐ รัฐธรรมนูญ ระบบพรรคการเมือง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์การเมืองการปกครอง การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การพัฒนาทางการเมือง เสถียรภาพทางการเมืองของรัฐในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บทที่ 3 การเมืองในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเปรียบเทียบ ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์มโนทัศน์ต่างๆ อาทิ การเมืองในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก ระบอบการเมืองการปกครอง ประมุขของรัฐ หัวหน้าฝ่ายบริหารของรัฐ ระบบรัฐสภาของรัฐ รัฐธรรมนูญ ระบบพรรคการเมือง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์การเมืองการปกครอง การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การพัฒนาทางการเมือง เสถียรภาพทางการเมืองของรัฐในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บทที่ 4 การเมืองในกลุ่มประเทศเอเชียใต้เปรียบเทียบ ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์มโนทัศน์ต่างๆ อาทิ การเมืองในกลุ่มประเทศเอเชียใต้ ระบอบการเมืองการปกครอง ประมุขของรัฐ หัวหน้าฝ่ายบริหารของรัฐ ระบบรัฐสภาของรัฐ รัฐธรรมนูญ ระบบพรรคการเมือง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์การเมืองการปกครอง การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การพัฒนาทางการเมือง เสถียรภาพทางการเมืองของรัฐในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บทที่ 5 กรณีศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์มโนทัศน์ต่างๆ อาทิ
กรณีศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ
การเมืองเปรียบเทียบในกรณีญี่ปุ่น โกตดิวัวร์ และแทนซาเนีย
การเมืองเปรียบเทียบในกรณีซูดาน บุรุนดี และบูร์กินาฟาโซ
การเมืองเปรียบเทียบในกรณีเมียนมาร์ ไทย และลาว
การเมืองเปรียบเทียบในกรณีเวียดนาม กัมพูชา และมาเลเซีย
การเมืองเปรียบเทียบในกรณีสิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และจีน
การเมืองเปรียบเทียบในกรณีแคนาดา ออสเตรเลีย และเม็กซิโก
การเมืองเปรียบเทียบในกรณีฝรั่งเศส เยอรมนี และรัสเซีย
การเมืองเปรียบเทียบในกรณีนิวซีแลนด์ ภูฏาน และติมอร์ตะวันออก
ส่วนสุดท้ายเป็นการสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการเมืองเปรียบเทียบ

หนังสือเล่มนี้มีสาระสำคัญเกี่ยวกับประเด็นการเมืองเปรียบเทียบ และการปกครองเปรียบเทียบ ซึ่งผู้เขียนได้เขียนหนังสือไว้หลายเล่ม

ผู้เขียนได้นำเสนอสาระสำคัญที่เป็นแนวคิดหลักของการเมืองเปรียบเทียบ อีกทั้งได้นำเสนอรายชื่อหนังสือที่ผู้เขียนได้เขียนขึ้นมาให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า อันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การเรียนการสอนประสบความสำเร็จต่อไป

ในการนี้จึงขออวยพรให้ผู้อ่านทุกคนมีความสุขและมีชีวิตที่ดีที่สุดต่อไป

ไพรวัลย์ เคนพรม
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
05 กันยายน 2563
ความยาว
323 หน้า
ราคาปก
299 บาท (ประหยัด 66%)
เขียนรีวิวและให้เรตติ้ง
หนังสือเล่มนี้เปิดให้แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะผู้ที่มีหนังสือฉบับเต็มเท่านั้น