Icon Close

ระบบการเลือกตั้งเปรียบเทียบ

ระบบการเลือกตั้งเปรียบเทียบ
5.00
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
2 Rating
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
08 กันยายน 2563
ความยาว
247 หน้า
ราคาปก
179 บาท (ประหยัด 44%)
ระบบการเลือกตั้งเปรียบเทียบ
ระบบการเลือกตั้งเปรียบเทียบ
5.00
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
2 Rating
หนังสือเรื่อง ระบบการเลือกตั้งเปรียบเทียบ เล่มนี้ ผู้เขียนได้เขียนขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกโดยมุ่งให้เป็นเหมือนเข็มทิศนำทางสำหรับการเรียนการสอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกตั้ง ให้ประสบความสำเร็จต่อไป

สาระสำคัญของหนังสือ ผู้เขียนนำเสนอผลการสังเคราะห์มโนทัศน์องค์ความรู้ต่างๆ อาทิ รากฐานการเลือกตั้ง ระบบการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยเสรีนิยม การเลือกใช้ระบบการเลือกตั้ง หลักการออกแบบระบบการเลือกตั้ง ระบบการเลือกตั้ง การเลือกตั้งระบบเสียงข้างมาก การเลือกตั้งระบบสัดส่วน การเลือกตั้งระบบผสม

กรณีศึกษาเปรียบเทียบการเลือกตั้งระบบผสมแบบเยอรมนี การเลือกตั้งระบบผสมแบบไทย พัฒนาการระบบการเลือกตั้งของไทย ความไม่ไว้วางใจในสถาบันทางการเมืองและการเลือกตั้ง ตัวแสดงในการการเรียกร้องและต่อต้านการเลือกตั้ง วิธีการแบ่งเขตการเลือกตั้ง การสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับระบบการเลือกตั้งเปรียบเทียบ

สำหรับรายละเอียด หนังสือแบ่งเป็น 3 บท ประกอบด้วย

บทที่ 1 รากฐานระบบการเลือกตั้ง ผู้เขียนนำเสนอผลการสังเคราะห์มโนทัศน์องค์ความรู้ต่างๆ อาทิ รากฐานการเลือกตั้งตามวิถีประชาธิปไตยเสรีนิยม ระบบการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยเสรีนิยมการเลือกใช้ระบบการเลือกตั้ง หลักการออกแบบระบบการเลือกตั้ง ความเรียบง่ายของระบบการเลือกตั้ง การกำหนดให้หนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการเลือกตั้ง ความเป็นตัวแทนของผู้แทนในการเลือกตั้ง และเสรีภาพในการเลือกตั้ง

บทที่ 2 การออกแบบระบบการเลือกตั้ง ผู้เขียนนำเสนอผลการสังเคราะห์มโนทัศน์องค์ความรู้ต่างๆ อาทิ ระบบการเลือกตั้งตามวิถีประชาธิปไตยเสรีนิยม การเลือกตั้งระบบเสียงข้างมาก รากฐานการเลือกตั้งระบบเสียงข้างมาก ระบบย่อยของการเลือกตั้งระบบเสียงข้างมาก ระบบเสียงข้างมากอย่างง่าย ระบบเสียงข้างมากเด็ดขาดตามวิถีประชาธิปไตยเสรีนิยม

การเลือกตั้งระบบสัดส่วน รากฐานการเลือกตั้งระบบสัดส่วน การคำนวณจำนวนผู้ได้รับการเลือกตั้งระบบสัดส่วน การคำนวณเสียงส่วนที่เหลือในระบบสัดส่วน ระบบสัดส่วนบัญชีรายชื่อ ผลลัพธ์ทางการเมืองที่เกิดจากระบบสัดส่วน และวิธีคำนวณจำนวนผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งตามวิถีประชาธิปไตยเสรีนิยม

การเลือกตั้งระบบผสม รากฐานการเลือกตั้งระบบผสม ตัวอย่างระบบผสมที่นิยมใช้ ผลลัพธ์ทางการเมืองที่เกิดจากการเลือกตั้งระบบผสม หลักการเลือกตั้งระบบผสมที่นิยมใช้ การเลือกตั้งระบบสัดส่วนผสม การเลือกตั้งระบบเสียงข้างมากผสม การเลือกตั้งระบบกลุ่มผสม การเลือกตั้งระบบเรียงลำดับความชอบผสม และการเลือกตั้งระบบคู่ขนานผสม

บทที่ 3 การศึกษาระบบการเลือกตั้งเปรียบเทียบ ผู้เขียนนำเสนอผลการสังเคราะห์มโนทัศน์องค์ความรู้ต่างๆ อาทิ กรณีศึกษาเปรียบเทียบการเลือกตั้งระบบผสมแบบเยอรมนี ผลการเลือกตั้งทั่วไปของเยอรมนี ค.ศ. 2017 ตามวิถีประชาธิปไตยเสรีนิยม กรณีศึกษาเปรียบเทียบการเลือกตั้งระบบผสมแบบไทยตามวิถีประชาธิปไตยไทยนิยม พัฒนาการระบบการเลือกตั้งในการเมืองไทย พัฒนาการระบบการเลือกตั้งของไทยก่อนใช้ระบบผสม ระบบสัดส่วนผสมในการเลือกตั้งทั่วไป ค.ศ. 2007 ระบบสัดส่วนผสมในการเลือกตั้งทั่วไป ค.ศ. 2011 และระบบสัดส่วนผสมในการเลือกตั้งทั่วไป ค.ศ. 2019

รวมถึงนำเสนอผลการสังเคราะห์มโนทัศน์องค์ความรู้เกี่ยวกับความไม่ไว้วางใจในสถาบันทางการเมืองและการเลือกตั้งและตัวแสดงในการการเรียกร้องและต่อต้านการเลือกตั้งในการเมืองไทย วิธีการแบ่งเขตการเลือกตั้ง การเมืองการเลือกตั้งระบบแบ่งเขต และการเมืองการเลือกตั้งระบบเขตเดียวตามวิถีประชาธิปไตยเสรีนิยม

ส่วนสุดท้ายนำเสนอผลการสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับระบบการเลือกตั้งเปรียบเทียบ

หนังสือเล่มนี้มีสาระสำคัญเกี่ยวข้องกับประเด็นพรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกตั้ง ซึ่งผู้เขียนได้เขียนหนังสือไว้หลายเล่ม

ในการนี้จึงขออวยพรให้ผู้อ่านทุกคนมีความสุขและมีชีวิตที่ดีที่สุดต่อไป

ไพรวัลย์ เคนพรม
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
08 กันยายน 2563
ความยาว
247 หน้า
ราคาปก
179 บาท (ประหยัด 44%)
เขียนรีวิวและให้เรตติ้ง
หนังสือเล่มนี้ เปิดให้แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะผู้ที่มีหนังสือฉบับเต็มเท่านั้น