Icon Close

TFRS 16 วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับสัญญาเช่า (ภาค 1)

TFRS 16 วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับสัญญาเช่า (ภาค 1)
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
No Rating
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
17 กันยายน 2563
ความยาว
437 หน้า
ราคาปก
500 บาท (ประหยัด 21%)
TFRS 16 วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับสัญญาเช่า (ภาค 1)
TFRS 16 วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับสัญญาเช่า (ภาค 1)
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
No Rating
หนังสือ TFRS 16 วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับสัญญาเช่าและตัวอย่างประกอบความเข้าใจ

ลักษณะที่สำคัญของหลักการมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ตลอดจนผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ที่มีต่อกิจการ ตัวอย่างประกอบความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินสัญญาว่าเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ รวมถึงการบัญชีสำหรับผู้เช่าและผู้ให้เช่าไม่ว่าทั้งในแง่ของการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าภายหลัง ตลอดจนการบัญชีสำหรับผู้เช่าและผู้ให้เช่ากรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า

หนังสือเล่มนี้ยังครอบคลุมถึงหลักการพร้อมตัวอย่างประกอบความเข้าใจเกี่ยวกับสัญญาเช่าช่วงและการขายและเช่ากลับคืน ตลอดจนอภิปรายประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดอัตราคิดลดที่ใช้ในการคิดลดจำนวนเงินที่ต้องจ่ายชำระตามสัญญาเช่า หนังสือเล่มนี้จบลงด้วยการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงเมื่อกิจการไม่ว่าจะเป็นผู้เช่าหรือผู้ให้เช่านำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาปฏิบัติใช้ครั้งแรก
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
17 กันยายน 2563
ความยาว
437 หน้า
ราคาปก
500 บาท (ประหยัด 21%)
เขียนรีวิวและให้เรตติ้ง
คุณสามารถล็อกอินเพื่อแสดงความคิดเห็นได้จ้า