Icon Close

การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น : เก็งข้อสอบ

การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น : เก็งข้อสอบ
5.00
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
1 Rating
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
14 ตุลาคม 2563
ความยาว
163 หน้า
ราคาปก
119 บาท (ประหยัด 70%)
การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น : เก็งข้อสอบ
การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น : เก็งข้อสอบ
5.00
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
1 Rating
คณะผู้จัดทำมีข้อสังเกตว่า ข้อสอบจริงในวิชานี้ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนัก โดยอาจารย์ยังออกข้อสอบในแนวเดิมแต่อาจเปลี่ยนเนื้อหาไปบ้าง แต่สิ่งที่ต้องการวัดผลความรู้นักศึกษายังเป็นประเด็นเดิม ดังนั้น หากนักศึกษาฝึกฝนทำข้อสอบเก่า อ่านหนังสือเรียน ฟังการบรรยายต่างๆ และอ่านสรุปบทเรียน ก็จะทำให้นักศึกษามีความรู้และจับหลักได้ ซึ่งก็จะทำให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการสอบและเป็นพื้นฐานในการเรียน การศึกษาต่อ และการทำงานต่อไป

แนวข้อสอบชุดนี้คณะผู้จัดทำได้เพิ่มแนวข้อสอบเกี่ยวกับความยุติธรรมชุมชน ซึ่งเป็นเนื้อหาใหม่ของวิชาการบริหารรัฐกิจเบื้องต้น ที่มีการนำมาออกข้อสอบมาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 มาจนถึงปัจจุบันและจะต่อเนื่องในอนาคตด้วย

นอกจากแนวข้อสอบนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมตัวสอบวิชาการบริหารรัฐกิจเบื้องต้นแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อการเตรียมสอบวิชาอื่นๆ ด้วย อาทิ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
หลักรัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์

แนวข้อสอบที่นำเสนอนี้ได้มาจากการวิเคราะห์ข้อสอบเก่าจำนวนมากและแนวข้อสอบที่อาจารย์ผู้สอนได้ให้ไว้ในการบรรยายแต่ละครั้ง โดยคณะผู้จัดทำได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและได้เฉลย พร้อมทั้งให้คำอธิบายอย่างละเอียดเพื่อให้ผู้อ่านได้ความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอสำหรับการทำข้อสอบจริงต่อไป

เอกสารที่จัดทำขึ้นเล่มนี้คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมตัวสอบอย่างมีทิศทางและมีส่วนทำให้ผู้อ่านได้คะแนนสอบตามที่คาดหวังไว้

คณะผู้จัดทำขอขอบคุณเป็นอย่างสูงสำหรับการตอบรับที่ดีเยี่ยมจากผู้อ่านทุกคน และหวังไว้ว่าจะได้รับการสนับสนุนจากผู้อ่านทุกคนในโอกาสต่อไป

หากผู้อ่านมีข้อเสนอแนะใดๆ ก็สามารถแนะนำติชมมาได้เสมอ ทางคณะผู้จัดทำยินดีน้อมรับนำไปปรับปรุงแก้ไขให้เอกสารมีความสมบูรณ์ต่อไป

ชมรมรามก้าวกระโดด
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
14 ตุลาคม 2563
ความยาว
163 หน้า
ราคาปก
119 บาท (ประหยัด 70%)
เขียนรีวิวและให้เรตติ้ง
หนังสือเล่มนี้เปิดให้แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะผู้ที่มีหนังสือฉบับเต็มเท่านั้น