Icon Close

นโยบายสาธารณะ : เก็งข้อสอบ

นโยบายสาธารณะ : เก็งข้อสอบ
3.00
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
2 Rating
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
17 ตุลาคม 2563
ความยาว
177 หน้า
ราคาปก
119 บาท (ประหยัด 70%)
นโยบายสาธารณะ : เก็งข้อสอบ
นโยบายสาธารณะ : เก็งข้อสอบ
3.00
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
2 Rating
คณะผู้จัดทำมีข้อสังเกตว่า ข้อสอบจริงในวิชานี้ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนัก โดยอาจารย์ยังออกข้อสอบในแนวเดิมแต่อาจเปลี่ยนเนื้อหาไปบ้าง แต่สิ่งที่ต้องการวัดผลความรู้นักศึกษายังเป็นประเด็นเดิม ดังนั้น หากนักศึกษาฝึกฝนทำข้อสอบเก่า อ่านหนังสือเรียน ฟังการบรรยายต่างๆ และอ่านสรุปบทเรียน ก็จะทำให้นักศึกษามีความรู้และจับหลักได้ ซึ่งก็จะทำให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการสอบและเป็นพื้นฐานในการเรียน การศึกษาต่อ และการทำงานต่อไป

แนวข้อสอบและสาระสำคัญสำหรับเตรียมสอบวิชา POL3301 นโยบายสาธารณะ ครอบคลุมเกี่ยวกับแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ วิวัฒนาการของแนวความคิดนโยบายสาธารณะ การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ การกำหนดนโยบายสาธารณะ การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ การประเมินผลนโยบายสาธารณะ ทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ เทคนิคในการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รวมถึงแนวคิด วิธีการการกำหนดนโยบายสาธารณะ ทฤษฏีต่างๆ เกี่ยวกับการตัดสินใจกำหนดนโยบายสาธารณะ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการนำนโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผลสำเร็จของนโยบายสาธารณะ การศึกษานโยบายสาธารณะของไทย รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีแนวข้อสอบและสาระเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับต่างๆ ของไทยด้วย

นอกจากแนวข้อสอบและสาระสำคัญนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมตัวสอบวิชา POL3301 นโยบายสาธารณะ แล้ว ยังมีประโยชน์ต่อการเตรียมสอบวิชาอื่นๆ ด้วย อาทิ
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
การกำหนดนโยบายสาธารณะ
การเมืองกับการนำนโยบายไปปฏิบัติ
การประเมินผลนโยบายสาธารณะ
นโยบายสาธารณะเชิงวิพากษ์

แนวข้อสอบที่นำเสนอนี้ได้มาจากการวิเคราะห์ข้อสอบเก่าจำนวนมากและแนวข้อสอบที่อาจารย์ผู้สอนได้ให้ไว้ในการบรรยายแต่ละครั้ง โดยคณะผู้จัดทำได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและได้เฉลย พร้อมทั้งให้คำอธิบายอย่างละเอียดเพื่อให้ผู้อ่านได้ความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอสำหรับการทำข้อสอบจริงต่อไป

เอกสารที่จัดทำขึ้นเล่มนี้คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมตัวสอบอย่างมีทิศทางและมีส่วนทำให้ผู้อ่านได้คะแนนสอบตามที่คาดหวังไว้

ชมรมรามก้าวกระโดด
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
17 ตุลาคม 2563
ความยาว
177 หน้า
ราคาปก
119 บาท (ประหยัด 70%)
เขียนรีวิวและให้เรตติ้ง
หนังสือเล่มนี้ เปิดให้แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะผู้ที่มีหนังสือฉบับเต็มเท่านั้น