Icon Close

หัวใจแห่งความเป็นครู ตําราครูโยคะบ้านภายใน เล่ม 4

หัวใจแห่งความเป็นครู ตําราครูโยคะบ้านภายใน เล่ม 4
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
No Rating
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
18 ตุลาคม 2563
ความยาว
96 หน้า
ราคาปก
300 บาท (ประหยัด 7%)
หัวใจแห่งความเป็นครู ตําราครูโยคะบ้านภายใน เล่ม 4
หัวใจแห่งความเป็นครู ตําราครูโยคะบ้านภายใน เล่ม 4
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
No Rating
ตาราครูโยคะเล่มที่สี่ เปิ ดเล่มดว้ ย วิถีแห่งครูชีวิต ที่ฝึกโยคะต้งั แต่ลืม ตาจนกระทงั่ หลบั ไปเป็นอยา่ งไร เล่มน้ีบอกเล่าหวั ใจสี่หอ้ งของการ เป็นครูโยคะบา้ นภายในอยา่ ง ละเอียดพรอ้มวิธีบ่มเพาะนิสยัที่ จะทาใหเ้ราสามารถบรรลุสกู่าร เป็นครูโยคะบ้านภายใน
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
18 ตุลาคม 2563
ความยาว
96 หน้า
ราคาปก
300 บาท (ประหยัด 7%)

หนังสือเสียง

หนังสือเล่มนี้มีวางขายที่ MEB ในรูปแบบหนังสือเสียงด้วยนะ หากสนใจสามารถเลือกซื้อแล้วเปิดฟังได้เลยจ้ะ
เขียนรีวิวและให้เรตติ้ง
คุณสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็นได้จ้า