Icon Close

การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ : เก็งข้อสอบ

การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ : เก็งข้อสอบ
5.00
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
1 Rating
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
28 ตุลาคม 2563
ความยาว
278 หน้า
ราคาปก
119 บาท (ประหยัด 42%)
การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ : เก็งข้อสอบ
การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ : เก็งข้อสอบ
5.00
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
1 Rating
คณะผู้จัดทำมีข้อสังเกตว่า ข้อสอบจริงในวิชานี้ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนัก โดยอาจารย์ยังออกข้อสอบในแนวเดิมแต่อาจเปลี่ยนเนื้อหาไปบ้าง แต่สิ่งที่ต้องการวัดผลความรู้นักศึกษายังเป็นประเด็นเดิม ดังนั้น หากนักศึกษาฝึกฝนทำข้อสอบเก่า อ่านหนังสือเรียน ฟังการบรรยายต่างๆ และอ่านสรุปบทเรียน ก็จะทำให้นักศึกษามีความรู้และจับหลักได้ ซึ่งก็จะทำให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการสอบและเป็นพื้นฐานในการเรียน การศึกษาต่อ และการทำงานต่อไป

แนวข้อสอบและสาระสำคัญสำหรับการเตรียมสอบวิชา POL 3310 การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ ครอบคลุมเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ การศึกษาการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบในประเทศที่พัฒนาแล้ว การศึกษาการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบในประเทศกำลังพัฒนา การศึกษาการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบแนวใหม่ ทิศทางการศึกษาการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ

แม้ว่าแนวข้อสอบนี้จะเป็นแบบปรนัยแต่ก็สามารถใช้อ่านเตรียมสอบข้อสอบอัตนัยได้เพราะเป็นการเสริมสร้างให้เกิดความรู้ความเข้าใจในประเด็นย่อยๆ ให้แม่นยำยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถนำสาระสำคัญที่ได้สรุปไว้ให้แล้วในแต่ละประเด็นที่ออกสอบเพื่อให้ผู้อ่านได้นำไปปรับใช้ในการเขียนตอบข้อสอบอัตนัยได้ถูกต้องแน่นอนและได้คะแนนดีตามที่ต้องการ

นอกจากแนวข้อสอบและสาระสำคัญนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมตัวสอบวิชา POL3310 การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ แล้ว ยังมีประโยชน์ต่อการเตรียมสอบวิชาอื่นๆ ด้วย อาทิ
รัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น
รัฐประศาสนศาสตร์
หลักรัฐประศาสนศาสตร์

แนวข้อสอบที่นำเสนอนี้ได้มาจากการวิเคราะห์ข้อสอบเก่าจำนวนมากและแนวข้อสอบที่อาจารย์ผู้สอนได้ให้ไว้ในการบรรยายแต่ละครั้ง โดยคณะผู้จัดทำได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและได้เฉลย พร้อมทั้งให้คำอธิบายอย่างละเอียดเพื่อให้ผู้อ่านได้ความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอสำหรับการทำข้อสอบจริงต่อไป
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
28 ตุลาคม 2563
ความยาว
278 หน้า
ราคาปก
119 บาท (ประหยัด 42%)
เขียนรีวิวและให้เรตติ้ง
หนังสือเล่มนี้ เปิดให้แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะผู้ที่มีหนังสือฉบับเต็มเท่านั้น