Icon Close

พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ : เก็งข้อสอบ

พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ : เก็งข้อสอบ
5.00
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
1 Rating
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
15 พฤศจิกายน 2563
ความยาว
320 หน้า
ราคาปก
179 บาท (ประหยัด 61%)
พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ : เก็งข้อสอบ
พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ : เก็งข้อสอบ
5.00
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
1 Rating
คณะผู้จัดทำมีข้อสังเกตว่า ข้อสอบจริงในวิชานี้ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนัก โดยอาจารย์ยังออกข้อสอบในแนวเดิมแต่อาจเปลี่ยนเนื้อหาไปบ้าง แต่สิ่งที่ต้องการวัดผลความรู้นักศึกษายังเป็นประเด็นเดิม ดังนั้น หากนักศึกษาฝึกฝนทำข้อสอบเก่า อ่านหนังสือเรียน ฟังการบรรยายต่างๆ และอ่านสรุปบทเรียน ก็จะทำให้นักศึกษามีความรู้และจับหลักได้ ซึ่งก็จะทำให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการสอบและเป็นพื้นฐานในการเรียน การศึกษาต่อ และการทำงานต่อไป

แนวข้อสอบและสาระสำคัญสำหรับเตรียมสอบวิชา POL 2104 พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ ครอบคลุมความหมายและลักษณะของพรรคการเมืองหน้าที่และบทบาทของพรรคการเมือง กำเนิดและวิวัฒนาการของพรรคการเมือง ลักษณะทั่วไปของโครงสร้างพรรค การจัดองค์การพรรค สมาชิกพรรคการเมือง องค์กรนำพรรคการเมือง ปัจจัยการดำเนินงาน แนวร่วมและการเงิน รูปแบบของระบบพรรคการเมือง รูปแบบของระบบพรรคการเมือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจำนวนพรรคการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนพรรคกับระบอบการเมือง ลักษณะทั่วไปของกลุ่มผลประโยชน์ การแบ่งประเภทของกลุ่มผลประโยชน์ บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มผลประโยชน์ในต่างประเทศ และกลุ่มผลประโยชน์ของไทย

แม้ว่าแนวข้อสอบนี้จะเป็นแบบปรนัยแต่ก็สามารถใช้อ่านเตรียมสอบข้อสอบอัตนัยได้เพราะเป็นการเสริมสร้างให้เกิดความรู้ความเข้าใจในประเด็นย่อยๆ ให้แม่นยำยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถนำสาระสำคัญที่ได้สรุปไว้ให้แล้วในแต่ละประเด็นที่ออกสอบเพื่อให้ผู้อ่านได้นำไปปรับใช้ในการเขียนตอบข้อสอบอัตนัยได้ถูกต้องแน่นอนและได้คะแนนดีตามที่ต้องการ

นอกจากแนวข้อสอบและสาระสำคัญที่นำเสนอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมตัวสอบวิชา POL 2104 พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ แล้วยังมีประโยชน์ต่อการเตรียมสอบวิชาอื่นๆ ด้วย อาทิ
พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกตั้ง
พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ระบบพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

แนวข้อสอบที่นำเสนอนี้ได้มาจากการวิเคราะห์ข้อสอบเก่าจำนวนมากและแนวข้อสอบที่อาจารย์ผู้สอนได้ให้ไว้ในการบรรยายแต่ละครั้ง โดยคณะผู้จัดทำได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและได้เฉลย พร้อมทั้งให้คำอธิบายอย่างละเอียดเพื่อให้ผู้อ่านได้ความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอสำหรับการทำข้อสอบจริงต่อไป

เอกสารที่จัดทำขึ้นเล่มนี้คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมตัวสอบอย่างมีทิศทางและมีส่วนทำให้ผู้อ่านได้คะแนนสอบตามที่คาดหวังไว้

ชมรมรามก้าวกระโดด
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
15 พฤศจิกายน 2563
ความยาว
320 หน้า
ราคาปก
179 บาท (ประหยัด 61%)
เขียนรีวิวและให้เรตติ้ง
หนังสือเล่มนี้ เปิดให้แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะผู้ที่มีหนังสือฉบับเต็มเท่านั้น