Icon Close

การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ : เก็งข้อสอบ

การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ : เก็งข้อสอบ
5.00
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
1 Rating
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
16 พฤศจิกายน 2563
ความยาว
527 หน้า
ราคาปก
179 บาท (ประหยัด 44%)
การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ : เก็งข้อสอบ
การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ : เก็งข้อสอบ
5.00
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
1 Rating
คณะผู้จัดทำมีข้อสังเกตว่า ข้อสอบจริงในวิชานี้ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนัก โดยอาจารย์ยังออกข้อสอบในแนวเดิมแต่อาจเปลี่ยนเนื้อหาไปบ้าง แต่สิ่งที่ต้องการวัดผลความรู้นักศึกษายังเป็นประเด็นเดิม ดังนั้น หากนักศึกษาฝึกฝนทำข้อสอบเก่า อ่านหนังสือเรียน ฟังการบรรยายต่างๆ และอ่านสรุปบทเรียน ก็จะทำให้นักศึกษามีความรู้และจับหลักได้ ซึ่งก็จะทำให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการสอบและเป็นพื้นฐานในการเรียน การศึกษาต่อ และการทำงานต่อไป

แนวข้อสอบและสาระสำคัญสำหรับการเตรียมสอบวิชา ENG 2001 การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ ครอบคลุมเกี่ยวกับทฤษฎีการอ่านภาษาอังกฤษ รายละเอียดและหลักการทำข้อสอบเกี่ยวกับทฤษฎีการอ่านภาษาอังกฤษ ทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษ โครงสร้างของคำภาษาอังกฤษ ส่วนที่เติมหน้ารากศัพท์ ส่วนที่เติมหลังรากศัพท์ ส่วนที่เป็นความหมายหลักของคำภาษาอังกฤษ (prefixes, Suffixes, Roots) การใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ โครงสร้างอนุเฉทภาษาอังกฤษ และคำศัพท์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษที่ให้อ่าน

นอกจากแนวข้อสอบและสาระสำคัญนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมตัวสอบวิชา ENG 2001 การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ แล้ว ยังมีประโยชน์ต่อการเตรียมสอบวิชาอื่นๆ ด้วย อาทิ
ประโยคพื้นฐานและศัพท์ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
ประโยคและศัพท์ทั่วไป
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม
การอ่านตีความภาษาอังกฤษ
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสาธก
ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์
ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ

รวมถึงทบทวนสำหรับสอบวัดผลภาษาอังกฤษอื่นๆ อีก อาทิ
สอบภาษาอังกฤษสำหรับตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย และตำแหน่งราชการอื่นๆ
สอบภาษาอังกฤษสำหรับมาตรฐานต่างๆ อาทิ TU-GET, CU-TEP, TOEIC, TOEFL, O-NET, GAT-PAT

แนวข้อสอบที่นำเสนอนี้ได้มาจากการวิเคราะห์ข้อสอบเก่าจำนวนมากและแนวข้อสอบที่อาจารย์ผู้สอนได้ให้ไว้ในการบรรยายแต่ละครั้ง โดยคณะผู้จัดทำได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและได้เฉลย พร้อมทั้งให้คำอธิบายอย่างละเอียดเพื่อให้ผู้อ่านได้ความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอสำหรับการทำข้อสอบจริงต่อไป

ชมรมรามก้าวกระโดด
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
16 พฤศจิกายน 2563
ความยาว
527 หน้า
ราคาปก
179 บาท (ประหยัด 44%)
เขียนรีวิวและให้เรตติ้ง
หนังสือเล่มนี้ เปิดให้แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะผู้ที่มีหนังสือฉบับเต็มเท่านั้น