Icon Close

การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสาธก : เก็งข้อสอบ

การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสาธก : เก็งข้อสอบ
5.00
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
1 Rating
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
18 พฤศจิกายน 2563
ความยาว
260 หน้า
ราคาปก
179 บาท (ประหยัด 61%)
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสาธก : เก็งข้อสอบ
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสาธก : เก็งข้อสอบ
5.00
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
1 Rating
คณะผู้จัดทำมีข้อสังเกตว่า ข้อสอบจริงในวิชานี้ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนัก โดยอาจารย์ยังออกข้อสอบในแนวเดิมแต่อาจเปลี่ยนเนื้อหาไปบ้าง แต่สิ่งที่ต้องการวัดผลความรู้นักศึกษายังเป็นประเด็นเดิม ดังนั้น หากนักศึกษาฝึกฝนทำข้อสอบเก่า อ่านหนังสือเรียน ฟังการบรรยายต่างๆ และอ่านสรุปบทเรียน ก็จะทำให้นักศึกษามีความรู้และจับหลักได้ ซึ่งก็จะทำให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการสอบและเป็นพื้นฐานในการเรียน การศึกษาต่อ และการทำงานต่อไป

จุดเด่นของเอกสารฉบับนี้คือได้ยกตัวอย่างการเขียนย่อหน้าในรูปแบบต่างๆ จำนวนหลายบทความที่น่าจะออกเป็นข้อสอบจริงตามสถานการณ์ข่าวสารที่กำลังเป็นที่สนใจของผู้คนมากมายในปัจจุบัน พร้อมทั้งแปลเป็นภาษาไทยให้อย่างครบถ้วน อีกทั้งในหลายส่วนก็ได้เสนอคำศัพท์ที่จำเป็นต่อการทำความเข้าใจบทความด้วย

แนวข้อสอบและสาระสำคัญสำหรับการเตรียมสอบวิชา ENG 3401 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสาธก ครอบคลุมเกี่ยวกับครอบคลุมเกี่ยวกับหลักเบื้องต้นในการเขียนย่อหน้า (Introduction to a paragraph) ความเป็นเอกภาพของย่อหน้า (Unity in a Paragraph) ความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องของย่อหน้า (Coherence in a Paragraph) เทคนิคการเขียนเรียงความโต้เถียง (Argumentative Writing) เทคนิคการเขียนการเขียนย่อหน้าประเภทเปรียบเทียบเหมือนและเปรียบเทียบต่าง (Comparison and Contrast) เทคนิคการเขียนเรียงความที่แสดงเหตุและผล (Cause and Effect)

รวมถึงเทคนิคการเขียนการวิเคราะห์ย่อหน้า (Paragraph Analysis) เทคนิคการวิเคราะห์การเขียนอนุเฉทแบบแบ่งแยกประเภท (Analysis by Paragraph Classification) เทคนิคการวิเคราะห์กระบวนการเขียนย่อหน้า (Paragraph Process Analysis) องค์ประกอบย่อหน้า ((Paragraph Composition) เทคนิคการเขียนการเขียนย่อหน้าสรุป (conclusion paragraphs Writing) และความเป็นเอกภาพและความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องขององค์ประกอบย่อหน้า (paragraphs Unity and coherence in a composition)

นอกจากแนวข้อสอบและสาระสำคัญนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมตัวสอบวิชา ENG 3401 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสาธก แล้ว ยังมีประโยชน์ต่อการเตรียมสอบวิชาอื่นๆ ด้วย อาทิ
ประโยคพื้นฐานและศัพท์ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
ประโยคและศัพท์ทั่วไป
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม
การอ่านตีความภาษาอังกฤษ
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสาธก
ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์
ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ

รวมถึงทบทวนสำหรับสอบวัดผลภาษาอังกฤษอื่นๆ อีก อาทิ
สอบภาษาอังกฤษสำหรับตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย และตำแหน่งราชการอื่นๆ
สอบภาษาอังกฤษสำหรับมาตรฐานต่างๆ อาทิ TU-GET, CU-TEP, TOEIC, TOEFL, O-NET, GAT-PAT

แนวข้อสอบที่นำเสนอนี้ได้มาจากการวิเคราะห์ข้อสอบเก่าจำนวนมากและแนวข้อสอบที่อาจารย์ผู้สอนได้ให้ไว้ในการบรรยายแต่ละครั้ง โดยคณะผู้จัดทำได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและได้เฉลย พร้อมทั้งให้คำอธิบายอย่างละเอียดเพื่อให้ผู้อ่านได้ความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอสำหรับการทำข้อสอบจริงต่อไป

ชมรมรามก้าวกระโดด
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
18 พฤศจิกายน 2563
ความยาว
260 หน้า
ราคาปก
179 บาท (ประหยัด 61%)
เขียนรีวิวและให้เรตติ้ง
หนังสือเล่มนี้เปิดให้แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะผู้ที่มีหนังสือฉบับเต็มเท่านั้น