Icon Close

ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ : เก็งข้อสอบ

ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ : เก็งข้อสอบ
5.00
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
2 Rating
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
22 พฤศจิกายน 2563
ความยาว
142 หน้า
ราคาปก
179 บาท (ประหยัด 80%)
ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ : เก็งข้อสอบ
ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ : เก็งข้อสอบ
5.00
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
2 Rating
คณะผู้จัดทำมีข้อสังเกตว่า ข้อสอบจริงในวิชานี้ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนัก โดยอาจารย์ยังออกข้อสอบในแนวเดิมแต่อาจเปลี่ยนเนื้อหาไปบ้าง แต่สิ่งที่ต้องการวัดผลความรู้นักศึกษายังเป็นประเด็นเดิม ดังนั้น หากนักศึกษาฝึกฝนทำข้อสอบเก่า อ่านหนังสือเรียน ฟังการบรรยายต่างๆ และอ่านสรุปบทเรียน ก็จะทำให้นักศึกษามีความรู้และจับหลักได้ ซึ่งก็จะทำให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการสอบและเป็นพื้นฐานในการเรียน การศึกษาต่อ และการทำงานต่อไป

จุดเด่นของเอกสารฉบับนี้ก็คือได้มีการให้ตัวอย่างบทความ ย่อหน้า ความเรียง คำศัพท์ วลี ประโยค และสำนวนภาษาอังกฤษต่างๆ รวมทั้งคำถามที่น่าจะออกเป็นข้อสอบจริง พร้อมทั้งให้แนวคำตอบ อีกทั้งยังได้มีการแปลเป็นภาษาไทยโดยเฉพาะโจทย์คำถามและคำศัพท์ต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนสะดวกในการทำความเข้าใจต่อไป

แนวข้อสอบและสาระสำคัญสำหรับการเตรียมสอบวิชา ENS 3403 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ ครอบคลุมเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกต่างๆ เช่น ชายหาด อุทยานแห่งชาติ มัสยิด เมืองที่ดีที่สุด สถานที่แห่งความสุขที่สุด เมืองแห่งการช้อปปิ้งที่ดีที่สุด จุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดในไทย โดยเฉพาะแนะนำที่พักในการท่องเที่ยว การเที่ยวกินของอร่อย การเที่ยวชมสินค้าพื้นถิ่นของไทย การเยี่ยมชมวัดไทย

การเป็นมัคคุเทศก์ก็ต้องรู้เรื่องแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกด้วย เอกสารฉบับนี้จึงรวบรวมบทความภาษาอังกฤษที่นิยมนำมาออกข้อสอบ พร้อมกันนี้ได้แปลเป็นภาษาไทยอย่างละเอียด ซึ่งบทความเหล่านี้จะทำให้ผู้อ่านคุ้นเคยกับย่อหน้า ความเรียง คำศัพท์ วลี ประโยค และสำนวนภาษาอังกฤษต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการทำข้อสอบต่อไป

ตัวอย่างบทความ เช่น ชายหาดที่ดีที่สุดในนิวซีแลนด์ อุทยานแห่งชาติชั้นนำในนิวซีแลนด์ มัสยิดที่สวยที่สุดในโลก เมืองที่ดีที่สุดของโลก สถานที่แห่งความสุขที่สุดในโลกที่คุณอยากจะอยู่ เมืองแห่งการช้อปปิ้งที่ดีที่สุดในโลก จุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดในไทย ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เครื่องจักสานไทย วัดที่สร้างจากหินอ่อน อาณาจักรสุโขทัย

นอกจากนี้ ยังมีการแนะนำเกี่ยวกับประเทศไทย มีตัวอย่างข้อสอบเก่าที่นิยมนำมาออกบ่อย พร้อมเฉลย มีการแปลคำศัพท์ วลี ประโยค และย่อหน้าต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา การให้บริการแลกเงินตราต่างประเทศ สกุลเงินบาทไทย บริการที่สนามบิน อาหารไทย หลักสูตรทำอาหารไทย การจองโรงแรมและที่พัก แหล่งท่องเที่ยวชายหาด เกาะสำคัญ การเดินทางโดยรถยนต์ไปเที่ยวต่างจังหวัด

นอกจากแนวข้อสอบและสาระสำคัญนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมตัวสอบวิชา ENS 3403 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ แล้ว ยังมีประโยชน์ต่อการเตรียมสอบวิชาอื่นๆ ด้วย อาทิ
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพมัคคุเทศก์
ภาษาอังกฤษสำหรับงานมัคคุเทศก์
การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนำเที่ยว
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
ประโยคพื้นฐานและศัพท์ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
ประโยคและศัพท์ทั่วไป
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสาธก
ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม

แนวข้อสอบที่นำเสนอนี้ได้มาจากการวิเคราะห์ข้อสอบเก่าจำนวนมากและแนวข้อสอบที่อาจารย์ผู้สอนได้ให้ไว้ในการบรรยายแต่ละครั้ง โดยคณะผู้จัดทำได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและได้เฉลย พร้อมทั้งให้คำอธิบายอย่างละเอียดเพื่อให้ผู้อ่านได้ความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอสำหรับการทำข้อสอบจริงต่อไป

ชมรมรามก้าวกระโดด
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
22 พฤศจิกายน 2563
ความยาว
142 หน้า
ราคาปก
179 บาท (ประหยัด 80%)
เขียนรีวิวและให้เรตติ้ง
หนังสือเล่มนี้เปิดให้แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะผู้ที่มีหนังสือฉบับเต็มเท่านั้น