Icon Close

ทฤษฎีและจริยธรรมการเมืองตะวันออก : เก็งข้อสอบ

ทฤษฎีและจริยธรรมการเมืองตะวันออก : เก็งข้อสอบ
5.00
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
1 Rating
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
27 พฤศจิกายน 2563
ความยาว
93 หน้า
ราคาปก
179 บาท (ประหยัด 80%)
ทฤษฎีและจริยธรรมการเมืองตะวันออก : เก็งข้อสอบ
ทฤษฎีและจริยธรรมการเมืองตะวันออก : เก็งข้อสอบ
5.00
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
1 Rating
คณะผู้จัดทำมีข้อสังเกตว่า ข้อสอบจริงในวิชานี้ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนัก โดยอาจารย์ยังออกข้อสอบในแนวเดิมแต่อาจเปลี่ยนเนื้อหาไปบ้าง แต่สิ่งที่ต้องการวัดผลความรู้นักศึกษายังเป็นประเด็นเดิม ดังนั้น หากนักศึกษาฝึกฝนทำข้อสอบเก่า อ่านหนังสือเรียน ฟังการบรรยายต่างๆ และอ่านสรุปบทเรียน ก็จะทำให้นักศึกษามีความรู้และจับหลักได้ ซึ่งก็จะทำให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการสอบและเป็นพื้นฐานในการเรียน การศึกษาต่อ และการทำงานต่อไป

จุดที่น่าสนใจของเอกสารฉบับนี้ก็คือได้ประมวลประเด็นที่นำมาออกข้อสอบบ่อยมานำเสนอ พร้อมเฉลยและให้แนวการตอบคำถามอย่างละเอียดโดยเน้นการวิเคราะห์และสังเคราะห์

แนวข้อสอบและสาระสำคัญสำหรับการเตรียมสอบวิชา POL 2110 ทฤษฎีและจริยธรรมการเมืองตะวันออก ครอบคลุมเกี่ยวกับองค์ความรู้ของทฤษฎีและจริยธรรมการเมืองตะวันออก ทฤษฎีและจริยธรรมการเมืองในศาสนาพรหมณ์หรือฮินดู ทฤษฎีและจริยธรรมการเมืองในศาสนาอิสลาม ทฤษฎีและจริยธรรมการเมืองในลัทธิปรัชญาจีน ทฤษฎีและจริยธรรมการเมืองในศาสนาชินโต ทฤษฎีและจริยธรรมการเมืองของนักปรัชญาจีน อาทิ เหลาจื้อ ขงจื้อ เม่งจื้อ

นอกจากแนวข้อสอบและสาระสำคัญนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมตัวสอบวิชา POL 2110 ทฤษฎีและจริยธรรมการเมืองตะวันออก แล้ว ยังมีประโยชน์ต่อการเตรียมสอบวิชาอื่นๆ ด้วย อาทิ
ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น
พื้นฐานแนวความคิดและปรัชญาทางการเมือง
จริยธรรมตามแนวคิดตะวันออกและตะวันตก
ทฤษฎีการเมืองและจริยศาสตร์ตะวันออก
ปรัชญา ทฤษฎี และแนวคิดการเมืองตะวันออก
ปรัชญา ทฤษฎี และแนวคิดทางการเมือง และจริยศาสตร์ตะวันออก

แนวข้อสอบที่นำเสนอนี้ได้มาจากการวิเคราะห์ข้อสอบเก่าจำนวนมากและแนวข้อสอบที่อาจารย์ผู้สอนได้ให้ไว้ในการบรรยายแต่ละครั้ง โดยคณะผู้จัดทำได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและได้เฉลย พร้อมทั้งให้คำอธิบายอย่างละเอียดเพื่อให้ผู้อ่านได้ความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอสำหรับการทำข้อสอบจริงต่อไป

ชมรมรามก้าวกระโดด
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
27 พฤศจิกายน 2563
ความยาว
93 หน้า
ราคาปก
179 บาท (ประหยัด 80%)
เขียนรีวิวและให้เรตติ้ง
หนังสือเล่มนี้เปิดให้แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะผู้ที่มีหนังสือฉบับเต็มเท่านั้น