Icon Close

ระเบียบปฏิบัติราชการ : เก็งข้อสอบ

ระเบียบปฏิบัติราชการ : เก็งข้อสอบ
5.00
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
1 Rating
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
27 พฤศจิกายน 2563
ความยาว
513 หน้า
ราคาปก
179 บาท (ประหยัด 61%)
ระเบียบปฏิบัติราชการ : เก็งข้อสอบ
ระเบียบปฏิบัติราชการ : เก็งข้อสอบ
5.00
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
1 Rating
คณะผู้จัดทำมีข้อสังเกตว่า ข้อสอบจริงในวิชานี้ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนัก โดยอาจารย์ยังออกข้อสอบในแนวเดิมแต่อาจเปลี่ยนเนื้อหาไปบ้าง แต่สิ่งที่ต้องการวัดผลความรู้นักศึกษายังเป็นประเด็นเดิม ดังนั้น หากนักศึกษาฝึกฝนทำข้อสอบเก่า อ่านหนังสือเรียน ฟังการบรรยายต่างๆ และอ่านสรุปบทเรียน ก็จะทำให้นักศึกษามีความรู้และจับหลักได้ ซึ่งก็จะทำให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการสอบและเป็นพื้นฐานในการเรียน การศึกษาต่อ และการทำงานต่อไป

จุดที่น่าสนใจของเอกสารฉบับนี้ก็คือ ได้นำเสนอสาระสำคัญของกฎหมายใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบปฏิบัติราชการ พร้อมแนวข้อสอบและเฉลยอย่างละเอียด โดยเฉพาะระเบียบปฏิบัติใหม่ที่กำหนดขึ้นในสมัยรัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา รวมถึงได้นำเสนอข้อสอบเก่าที่นิยมนำมาออกสอบ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด

แนวข้อสอบและสาระสำคัญสำหรับการเตรียมสอบวิชา POL 2302 ระเบียบปฏิบัติราชการ ครอบคลุมเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปที่ข้าราชการควรทราบ ระเบียบข้าราชการพลเรือนกับหลักการบริหารงานบุคคล ความเป็นมาเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการพลเรือน อำนาจหน้าที่ของ ก.พ., อ.ก.พ. และสำนักงาน ก.พ. คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการพลเรือนสามัญ กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ การย้าย การโอน และการสับเปลี่ยนหน้าที่ การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การรักษาจรรยาข้าราชการ วินัยและการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ระเบียบข้าราชการการเมือง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ระเบียบงานสารบรรณ ชนิดและแบบหนังสือราชการ

นอกจากแนวข้อสอบและสาระสำคัญนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมตัวสอบวิชา POL 2302 ระเบียบปฏิบัติราชการ แล้ว ยังมีประโยชน์ต่อการเตรียมสอบวิชาอื่นๆ ด้วย อาทิ
กฎหมายระเบียบปฏิบัติราชการไทย
การเขียนข้อความในหนังสือติดต่อราชการ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
การจัดการภาครัฐแนวใหม่
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติราชการของไทย
ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารผลการปฏิบัติราชการ
ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

รวมถึงยังสามารถใช้เอกสารฉบับนี้อ่านทบทวนเพื่อตัวเตรียมสอบรรจุงานราชการและงานรัฐวิสาหกิจในตำแหน่งต่างๆ ได้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอบวิชากฎหมายการเป็นการข้าราชการที่ดี ซึ่งเป็นเนื้อหาใหม่ล่าสุดที่ ก.พ. ได้กำหนดเพิ่มเติมให้ทุกคนต้องผ่านการสอบดังกล่าวสำหรับการสอบภาค ก

แนวข้อสอบที่นำเสนอนี้ได้มาจากการวิเคราะห์ข้อสอบเก่าจำนวนมากและแนวข้อสอบที่อาจารย์ผู้สอนได้ให้ไว้ในการบรรยายแต่ละครั้ง โดยคณะผู้จัดทำได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและได้เฉลย พร้อมทั้งให้คำอธิบายอย่างละเอียดเพื่อให้ผู้อ่านได้ความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอสำหรับการทำข้อสอบจริงต่อไป

ชมรมรามก้าวกระโดด
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
27 พฤศจิกายน 2563
ความยาว
513 หน้า
ราคาปก
179 บาท (ประหยัด 61%)
เขียนรีวิวและให้เรตติ้ง
หนังสือเล่มนี้เปิดให้แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะผู้ที่มีหนังสือฉบับเต็มเท่านั้น