Icon Close

การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น : เก็งข้อสอบ

การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น : เก็งข้อสอบ
5.00
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
1 Rating
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
28 พฤศจิกายน 2563
ความยาว
158 หน้า
ราคาปก
179 บาท (ประหยัด 80%)
การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น : เก็งข้อสอบ
การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น : เก็งข้อสอบ
5.00
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
1 Rating
คณะผู้จัดทำมีข้อสังเกตว่า ข้อสอบจริงในวิชานี้ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนัก โดยอาจารย์ยังออกข้อสอบในแนวเดิมแต่อาจเปลี่ยนเนื้อหาไปบ้าง แต่สิ่งที่ต้องการวัดผลความรู้นักศึกษายังเป็นประเด็นเดิม ดังนั้น หากนักศึกษาฝึกฝนทำข้อสอบเก่า อ่านหนังสือเรียน ฟังการบรรยายต่างๆ และอ่านสรุปบทเรียน ก็จะทำให้นักศึกษามีความรู้และจับหลักได้ ซึ่งก็จะทำให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการสอบและเป็นพื้นฐานในการเรียน การศึกษาต่อ และการทำงานต่อไป

จุดที่น่าสนใจของเอกสารฉบับนี้ก็คือ ได้นำเสนอสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชน พร้อมแนวข้อสอบและเฉลยอย่างละเอียด รวมถึงได้นำเสนอข้อสอบเก่าที่นิยมนำมาออกสอบ พร้อมเฉลยอย่างละเอียดด้วย

แนวข้อสอบและสาระสำคัญสำหรับการเตรียมสอบวิชา MCS 1100 การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น ครอบคลุมเกี่ยวกับการสื่อสาร การสื่อสารมวลชน กระบวนการสื่อสารมวลชน ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน ระบบสื่อสารมวลชน หนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ภาพยนตร์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อสังคมออนไลน์

นอกจากแนวข้อสอบและสาระสำคัญนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมตัวสอบวิชา MCS 1100 การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น แล้ว ยังมีประโยชน์ต่อการเตรียมสอบวิชาอื่นๆ ด้วย อาทิ
การกระจายเสียงและการแพร่ภาพ
การเขียนข่าว
การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
การเมืองกับการสื่อสารทางการเมือง
การวิเคราะห์การเมือง
การวิจัยสื่อสารมวลชนเบื้องต้น
การสื่อสารทางการเมือง
การสื่อสารเพื่อมนุษยสัมพันธ์
การสื่อสารและพลวัตทางการเมือง
การหนังสือพิมพ์เบื้องต้น
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน
ทฤษฎีการสื่อสาร
เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารมวลชน
แนวคิดและทฤษฎีนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง
ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน
วาทศิลป์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
สื่อมวลชนเพื่อการโฆษณา

แนวข้อสอบที่นำเสนอนี้ได้มาจากการวิเคราะห์ข้อสอบเก่าจำนวนมากและแนวข้อสอบที่อาจารย์ผู้สอนได้ให้ไว้ในการบรรยายแต่ละครั้ง โดยคณะผู้จัดทำได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและได้เฉลย พร้อมทั้งให้คำอธิบายอย่างละเอียดเพื่อให้ผู้อ่านได้ความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอสำหรับการทำข้อสอบจริงต่อไป

ชมรมรามก้าวกระโดด
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
28 พฤศจิกายน 2563
ความยาว
158 หน้า
ราคาปก
179 บาท (ประหยัด 80%)
เขียนรีวิวและให้เรตติ้ง
หนังสือเล่มนี้เปิดให้แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะผู้ที่มีหนังสือฉบับเต็มเท่านั้น