Icon Close

ผู้รักปัญญา

ผู้รักปัญญา
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
No Rating
ประเภทไฟล์
pdf, epub
วันที่วางขาย
02 ธันวาคม 2563
ความยาว
17 หน้า
……..ผู้แสวงหาปัญญา ปัญญาเป็นแสงสว่างทางความรู้ที่ไม่สิ้นสุด ผู้แสวงหาปัญญา
ต้องตื่นรู้พัฒนาตัวเองให้มีปัญญาจากความรู้ทางการศึกษาพื้นฐานความรู้ที่มีแรงบันดาล
ใจที่ชื่นชอบนิยมถนัดเชี่ยวชาญความรู้จากการเป็นนักแสวงหาการตื่นรู้ ของผู้แสวง
หา ปัญญา มีความรู้เชิงปัญญาที่ควรรู้คือปรัชญาตะวันออก ได้แก่ ศาสตร์ปรัชญาของ
ชาวตะวันออกที่สำคัญ อยู่ที่ปรัชญาจีนและปรัชญาอินเดียเป็นแหล่งก่อเกิด ต้นกำเนิด
ศาสนาเช่น ฮินดู พราหมณ์ พุทธ มหายาน มีลักษณะเชื่อมั่นในตรรกะเหตุผลมักเชื่อถือ
ยึดมั่นในกฎแห่งกรรมและศีลธรรม ผลของกรรมดังเช่น พระพุทธศาสนาที่มีการแสวง
หาเพื่อความพ้นทุกข์การเข้าสู่พระนิพพาน ความดับหลุดพ้นนี้ เป็นจุดสิ้นสุดของกรรม
ดังนั้นจึงเห็นถึงการปฏิบัติธรรมของคนตะวันออกเช่นนักพรต นักบวช พระภิกษุ ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ทั้งปวงความเชื่อในเรื่องเวียนว่าย
ตายเกิด ไม่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอีกแล้ว การหลุดพ้นจากทุกข์และการเวียนว่าย
ตายเกิดเป็นสิ่งยอดปรารถนานั้นกล่าวคือการปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุพระนิพพานเป็น
เป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา คือ มรรค ผล นิพพาน มีการปฏิบัติได้แก่
อริยะมรรค มรรคแปด (หนทางพ้นทุกข์) …นักปรัชญาที่โดดเด่นของอินเดียได้แก่
รพินทรนาถ ตากอร์ ท่านเป็นนักกวีปรัชญา อีกท่านหนึ่งคือมหาตมะ คานธี อีกศาสตร์
ความรู้ของชาวตะวันออกที่สำคัญได้แก่ปรัชญาของชาวจีนประกอบด้วยลัทธิขงจื้อมักเน้น
พุ่งตรงไปที่หลักคุณธรรมโดยเฉพาะคุณธรรมสถาบันครอบครัวการเคารพผู้ใหญ่ การยึด
มั่นบูชาเชื่อถือกราบไหว้บรรพบุรุษและส่วนเล่าจื้อนั้นเป็น นักปรัชญาธรรมชาตินิยม
ประเภทไฟล์
pdf, epub
วันที่วางขาย
02 ธันวาคม 2563
ความยาว
17 หน้า
เขียนรีวิวและให้เรตติ้ง
คุณสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็นได้จ้า