แบบฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม: ฉบับวาจาจาวา

แบบฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม: ฉบับวาจาจาวา

ผู้เขียน: สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล

สำนักพิมพ์: สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล

หมวด: คอมพิวเตอร์meb ebook ratingmeb ebook ratingmeb ebook ratingmeb ebook ratingmeb e-book rating
- 4.9 Stars From 21 Ratings -


ชนิดไฟล์ : pdf
วางขาย :
จำนวน : 90 หน้า
การเขียนโปรแกรมเป็นความสามารถที่ต้องลงมือฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง เหมือนกับทักษะอื่น ๆ ทางวิศวกรรมที่จำเป็นต้องฝึก ๆ ๆ จึงจะเห็นผล ไม่สามารถได้มาด้วยการอ่าน ๆ ๆ

แบบฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเล่มนี้ถูกจัดทำขึ้น เพื่อให้นิสิตได้ศึกษาเนื้อหาและเตรียมตัวก่อนเข้าเขียนโปรแกรมในห้องปฏิบัติการที่จัดขึ้นเป็นกิจกรรมเสริมการเรียนรายสัปดาห์ โดยแบบฝึกปฏิบัติการชุดต่าง ๆ มีตัวตรวจที่ใช้กับซอฟต์แวร์ JLab เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรมอย่างอัตโนมัติ นิสิตจะได้ฝึกเขียน แก้ปัญหา หาที่ผิด ตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรมที่ได้พัฒนาขึ้น นอกจากนี้ แบบฝึกปฏิบัติการเล่มนี้ยังมีแบบฝึกหัดเพิ่มเติมให้นิสิตได้ฝึกทำโจทย์เสริมอื่น ๆ
Rate & Review
คุณสามารถล็อกอินเพื่อแสดงความคิดเห็นได้จ้า
 
Contact us