Icon Close

ผู้นำแห่งวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ

ผู้นำแห่งวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
No Rating
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
10 มกราคม 2565
ความยาว
190 หน้า (≈ 36,710 คำ)
ผู้นำแห่งวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ
ผู้นำแห่งวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
No Rating
ผู้นำแห่งวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ [Strategic Visionary Leader] พิมพ์ครั้งที่ 8 ปี 2565

หนังสือ ผู้นำแห่งวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ พิมพ์ครั้งแรกปี 2556
ซึ่งเขียนขึ้นในขณะที่ผู้เขียนสอน ป.เอก วิชาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธเพื่อการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษา(ชื่อวิชา EAD 7205 ในตอนนั้น) ม.เซนต์จอห์น มีการปรับอีกครั้ง
ในการพิมพ์ครั้งที่ 4 ปี 2561
และจะมีหนังสืออะไรที่เป็น “หัวใจของ“ผู้นำ” ในทรรศนะของผู้สอนทางด้านยุทธศาสตร์
ผู้นำต้องมีความสามารถ อาทิการคิดเชิง กลยุทธ การหยั่งเห็นวัตกรรมใหม่ๆ การสร้าง
โอกาสทางธุรกิจ และการนำด้วย OKRs (วัตถุประสงค์และผลลัพธ์สำคัญ)

หนังสือเล่มนี้ได้เขียนขึ้น และจัดพิมพ์ในหลายครั้งมาก (ไม่ต่ำกว่า 6 ครั้ง)
เพื่อใช้ประกอบการเรียนวิชา EAD 7205 และในหลายโอกาส ทั้งโครงการ MBA การบรรยาย
ให้กับธุรกิจ เพราะเนื้อหาเน้นทางผู้บริหาร ธุรกิจที่ต้องมีความเป็นผู้นำแห่งวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ
แต่ด้วยต้นฉบับจัดทำไว้ในรูปแบบเดิมนำมาทำ e-Book ไม่ได้จากวิธีการแปลงไฟล์
ผู้เขียนจึงทำเป็นรูปเล่ม ปก-เนื้อหาแบบการจัดพิมพ์(ในรูปสำเนาเอกสาร)

ปี 2565 ถือเป็นโอกาสดี ว่าสามารถจัดทำได้ดังตั้งใจและขอบคุณแหล่งความรู้
ผู้บริหารธุรกิจที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้ที่สนใจ ตลอดจน นศ. ป.เอก มซจ. และนศ. อีกหลาย
สถาบันที่ได้นำไปศึกษาค้นคว้า

สารบัญของหนังสือ
นำเรื่อง : Leadership & Leader
1. ว่าด้วยปรัชญาแห่งความเป็นผู้นำ
2. A New Philosophy of Leadership
3. Strategic Visionary Leadership
ตอนที่ 1 Strategic Thinking
4. การคิดเชิงกลยุทธของผู้นำ
5. จุดเริ่มต้นในการคิดเชิงกลยุทธ
6. พัฒนาการของการคิดเชิงกลยุทธ
7. เส้นทางการคิดเชิงกลยุทธในปัจจุบัน
8. มาคิดเชิงกลยุทธกันเถอะ!
9. เล่าสู่กันฟังเรื่อง “วิธีคิดเชิงกลยุทธ”
10. คิดเชิงกลยุทธแบบมืออาชีพ
ตอนที่ 2 Strategic Vision
11. วิสัยทัศน์ธุรกิจ (Corporate Vision)
ความรู้นำ----> ทำไมวิสัยทัศน์ธุรกิจ (Why It Matters: Corporate Vision)
ความรู้ที่ 1 ---- > ความหมายที่แท้จริงของ “วิสัยทัศน์ธุรกิจ (Corporate Vision)”
12. หลักการของวิสัยทัศน์ (The Principle of Vision)
ความรู้ที่ 2 ----> มีอะไรอยู่ในวิสัยทัศน์ องค์ประกอบของวิสัยทัศน์ธุรกิจ
13. หลักการของวิสัยทัศน์ที่ดี
ความรู้ที่ 3 ----> หลักการของวิสัยทัศน์ที่ดี
14. โมเดลของวิสัยทัศน์ (The Models of Vision)
ความรู้ที่ 4 ----> โมเดลของวิสัยทัศน์ธุรกิจ
ความรู้ที่ 5 ----> โมเดลใหม่ในการพัฒนาวิสัยทัศน์ธุรกิจ
15. วิสัยทัศน์ของ CEO (CEO’s Vision)
ความรู้สรุป วิสัยทัศน์ของ CEO
รุ่งอรุณใหม่ของ CEO ในยุคเฟสบุ๊คเจนเนอเรชั่น
16. วิสัยทัศน์ธุรกิจและผู้นำ: บทเรียน CSR ประเทศไทย
17. ผู้นำแห่งวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ: จินตนาการคือวิสัยทัศน์
18. Strategy for the New Generation of Leadership Development
ส่งท้าย : Strategic Visionary Leader
อ้างอิง
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
10 มกราคม 2565
ความยาว
190 หน้า (≈ 36,710 คำ)
เขียนรีวิวและให้เรตติ้ง
คุณสามารถล็อกอินเพื่อแสดงความคิดเห็นได้จ้า