Icon Close

ล้วงลึกศัพท์อังกฤษปราบเซียน วิเคราะห์โจทย์หาคำเหมือน (Synonyms) 100 ข้อ

ล้วงลึกศัพท์อังกฤษปราบเซียน วิเคราะห์โจทย์หาคำเหมือน (Synonyms) 100 ข้อ
สำนักพิมพ์ดร.สาธิต สมใจ
หมวดหมู่ภาษา
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
No Rating
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
10 มกราคม 2565
ความยาว
76 หน้า
ล้วงลึกศัพท์อังกฤษปราบเซียน วิเคราะห์โจทย์หาคำเหมือน (Synonyms) 100 ข้อ
ล้วงลึกศัพท์อังกฤษปราบเซียน วิเคราะห์โจทย์หาคำเหมือน (Synonyms) 100 ข้อ
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
No Rating
หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษปราบเซียนที่เหมาะสมสำหรับการจำคำศัพท์ไปเพื่อไปทำข้อสอบเพื่อการอ่าน และการเขียน เป็นคำศัพท์ทางวิชาการที่ ค่อนข้างที่จะยาก เพราะจะต้องนำไปใช้ ในการสอบแบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test) ต่างๆ เช่น SAT, TOEIC, TOEFL, IELTS, CU - TEP และ TU – GET และคำศัพท์ในหนังสือเล่มนี้ได้คัดเลือกคำศัพท์ ที่อยู่ใน แวดวงวิชาการหรือ Academic Words lists ที่ได้รับการพัฒนาโดย Averil Coxhead ที่ Victoria University of Wellington ประเทศนิวซีแลนด์โดยได้ทำการรวบรวมคำศัพท์ เจอบ่อยๆใน หนังสือพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือต่างๆ ดังนั้นคำศัพท์เหล่านี้จึงมีความเฉพาะเจาะจงสำหรับบริบททางวิชาการ และเหมาะสำหรับการเตรียมตัวสอบในทุกสนาม การสอบภาษาอังกฤษ เป็นสิ่งที่เราทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยง ได้ไม่ว่าจะเป็น
 นักเรียนที่เตรียมตัวสอบสำหรับ การเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยต่างๆ
 นักเรียนเรียนนักศึกษาที่เตรียมตัวเข้าเรียนหลักสูตรนานาชาติ หรือไปเรียนต่างๆประเทศ
 บุคคลที่ เตรียมตัวสอบ เพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก
 บุคคลที่ เตรียมตัวสอบ ภาค ก ของ ก.พ. เพื่อบรรจุเข้าเป็นราชการ
 บุคคลที่เตรียมตัวสอบ TOEIC, TOEFL, IELTS, CU - TEP และ TU – GET
เราได้ จัดเต็มและคัดเน้นๆคำศัพท์ปราบเซียนสำหรับคนที่ต้องการจะจดจำภาษาอังกฤษไปใช้ในการสอบต่างๆ หนังสือเล่มนี้จึงประกอบไปด้วย
1. ข้อสอบทดสอบคำศัพท์ เพื่อพัฒนาทักษะในการพิจารณาหาคำที่มีความหมายคล้ายคลึงหรือเหมือนกันกลุ่มคำหรือวลีที่มีความเกี่ยวข้องกัน (Synonyms) ประกอบไปด้วยแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก Multiple Choice Question (MCQ) จำนวน 100 ข้อ
2. เฉลยโจทย์ จำนวน 100 ข้ออย่างละเอียด ที่ประกอบด้วย ความหมายทั้งประโยค ความหมายของ คำศัพท์หลัก (Target Words) และ ความหมายของ ตัวเลือกทั้ง 4 ตัวเลือก (Distractors)
3. นอกจากนี้ ในตัวเลือก (Distractors) ตัวผู้เขียนได้ตั้งใจให้มีความที่มีความหมายตรงกันข้าม (Antonyms) กับคำศัพท์หลัก (Target Words) อีกด้วย เพื่อที่จะเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถจดจำคำที่มีความหมายเหมือนและคำที่มีความหมายตรงกันข้าม ไปพร้อมๆกัน
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
10 มกราคม 2565
ความยาว
76 หน้า
เขียนรีวิวและให้เรตติ้ง
คุณสามารถล็อกอินเพื่อแสดงความคิดเห็นได้จ้า