Icon Close

เที่ยวชุมชนยลวิถีกันนะจ้ะ (หนังสือเสียง)

เที่ยวชุมชนยลวิถีกันนะจ้ะ (หนังสือเสียง)
Icon Audio
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
No Rating
ประเภทไฟล์
Audio
วันที่วางขาย
22 กุมภาพันธ์ 2565
ความยาว
11 นาที
ราคาปก
69 บาท (ประหยัด 43%)
เที่ยวชุมชนยลวิถีกันนะจ้ะ (หนังสือเสียง)
เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาประเทศเจริญก้าวหน้ามั่นคงมุ่งเน้นการสร้าง ความเข้มแข็งจากภายในและปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม ที่พึงประสงค์ให้คนไทยมีความพร้อมทั้ง
กาย ใจ สติปัญญาได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดีมีคุณธรรม
มีจิตสำนึกวัฒนธรรมที่ดีงามสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคม
ที่เกื้อกูลและแบ่งปัน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นประชาชนอยู่ดีมีสุขการดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์ความเป็นไทยคนในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมีอาชีพ มีรายได้ เกิดการรวมตัว รวมกลุ่มช่วยเหลือแบ่งปันกัน มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ขยายเครือข่าย พัฒนา ต่อยอดชุมชนคุณธรรมให้เกิดการอนุรักษ์ รักษาต่อยอด มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนให้คงอยู่ อย่างยังยืน ต่อไป
ประเภทไฟล์
Audio
วันที่วางขาย
22 กุมภาพันธ์ 2565
ความยาว
11 นาที
ราคาปก
69 บาท (ประหยัด 43%)
เขียนรีวิวและให้เรตติ้ง
คุณสามารถล็อกอินเพื่อแสดงความคิดเห็นได้จ้า