Icon Close

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.5 เล่ม 1

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.5 เล่ม 1
5.00
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
1 Rating
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
22 มีนาคม 2565
ความยาว
170 หน้า
ราคาปก
71 บาท (ประหยัด 16%)
"การจัดทำหนังสือเล่มนี้ มีการออกแบบเพื่อสะดวกต่อการนำไปใช้ของผู้สอน กำหนดให้แต่ละบทนำเสนอเนื้อหา โดยนำสถานการณ์ในชีวิตจริงเชื่อมโยงกับเนื้อหาสาระที่จะเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียน มีการเตรียม
ความพร้อมของนักเรียนก่อนเรียนเนื้อหาใหม่ นำเสนอเนอหาโดยเน้นให้นักเรียนปฏิบัตกิจกรรมเพื่อนำไปสู่การสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีการตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเป็นระยะ และมีการให้นักเรียนนำความรู้
มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาโดยผ่านกิจกรรมร่วมคิดร่วมทำและคณิตศาสตร์เชิงสะเต็ม เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต้องใช้หนังสือเรียนเล่มนี้ควบคู่กับแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เล่ม ๑"
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
22 มีนาคม 2565
ความยาว
170 หน้า
ราคาปก
71 บาท (ประหยัด 16%)
เขียนรีวิวและให้เรตติ้ง
คุณสามารถล็อกอินเพื่อแสดงความคิดเห็นได้จ้า