Icon Close

การพยากรณ์โลจิสติกส์ด้วย MATLAB

การพยากรณ์โลจิสติกส์ด้วย MATLAB
5.00
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
3 Rating
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
23 มีนาคม 2565
ความยาว
155 หน้า
ราคาปก
199 บาท (ประหยัด 10%)
การพยากรณ์โลจิสติกส์ด้วย MATLAB
ตำรา “การพยากรณ์โลจิสติกส์ด้วย MATLAB” เล่มนี้ได้รับการเขียนขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา 154341 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโลจิสติกส์ 1 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เนื้อหาที่ปรากฏในตำรานี้ประกอบด้วย พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม MATLAB และการประยุกต์โปรแกรมMATLAB เพื่อการคำนวณตามระเบียบวิธีเชิงตัวเลขเบื้องต้น การประยุกต์โปรแกรม MATLAB เพื่อการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลา การพยากรณ์แบบแนวโน้ม การพยากรณ์แบบฤดูกาล การพยากรณ์แบบถดถอยเชิงเส้น การพยากรณ์แบบถดถอยเชิงพหุนาม การพยากรณ์แบบถดถอยหลายเชิง และการพยากรณ์โลจิสติกส์ด้วยฟังก์ชันสำเร็จของ MATLAB ตัวอย่างที่นำเสนอในตำรานี้จะเกี่ยวข้องกับปัญหาโลจิสติกส์ อาทิเช่น ปัญหาการขนส่ง ปัญหาต้นทุนการบริหารจัดการ และปัญหาการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง เป็นต้น โดยในแต่ละตัวอย่างได้แสดงชุดคำสั่งของโปรแกรม MATLAB ที่พัฒนาขึ้น พร้อมคำอธิบายประกอบในแต่ละคำสั่ง อันจะทำให้ผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจได้โดยง่าย สามารถทำซ้ำ และดัดแปลงชุดคำสั่งเพื่อแก้ปัญหาการพยากรณ์อื่น ๆ ที่สนใจได้อย่างสะดวก
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
23 มีนาคม 2565
ความยาว
155 หน้า
ราคาปก
199 บาท (ประหยัด 10%)
เขียนรีวิวและให้เรตติ้ง
คุณสามารถล็อกอินเพื่อแสดงความคิดเห็นได้จ้า