Icon Close

ณ ขณะอ่าน : บทเรียนฝึกทักษะ “การอ่าน” สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา

ณ ขณะอ่าน : บทเรียนฝึกทักษะ “การอ่าน” สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา
5.00
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
5 Rating
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
19 เมษายน 2565
ความยาว
371 หน้า
ราคาปก
ฟรี
ณ ขณะอ่าน : บทเรียนฝึกทักษะ “การอ่าน” สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา
ณ ขณะอ่าน: บทเรียนฝึกทักษะ “การอ่าน” สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา เป็นหนังสือเบ็ดเสร็จทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติสำหรับการอ่านภาษาไทย เหมาะสำหรับผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้อ่านทั่วไปที่สนใจพัฒนาทักษะการอ่าน หนังสือเล่มนี้ให้แนวทางในการอ่านที่เป็นขั้นตอน เริ่มจากการอ่านขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงการอ่านขั้นสูงเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในยุคข้อมูลข่าวสารในโลกศตวรรษที่ 21 นอกจากเนื้อหาที่เรียบเรียงไว้เป็นลำดับขั้นตอนอย่างชัดเจนแล้ว ยังมีแบบฝึกหัดที่หลากหลายและแนวทางเฉลยแบบฝึกหัดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-learning) ของผู้เรียนด้วย
.
เนื้อหาหนังสือประกอบด้วย
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการอ่าน
บทที่ 2 ขั้นตอนพื้นฐานของการอ่าน
บทที่ 3 การอ่านจับใจความ
บทที่ 4 เทคนิคการอ่านเร็ว : Skimming and Scanning
บทที่ 5 การอ่านตีความ
บทที่ 6 การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
.
การจัดทำหนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะเพื่อประโยชน์ทางวิชาการเท่านั้น ไม่มีการจัดจำหน่ายและไม่มีการนำไปใช้เพื่อแสวงหาผลกำไรในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น
.
เผยแพร่ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ให้อ่านได้ฟรีเป็นการถาวรผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ และเผยแพร่เป็นหนังสือแบบรูปเล่มโดยแจกจ่ายให้แก่สถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ห้องสมุดสถานศึกษา และห้องสมุดสาธารณะ โดยไม่มีการจัดจำหน่าย
.
ผู้จัดพิมพ์: สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
ข้อมูลบรรณานุกรมรูปแบบ APA
หัตถกาญจน์ อารีศิลป, ดิเรก หงษ์ทอง, สุรชัย บุญญสิริ, และนลิน สินธุประมา. (2565). ณ ขณะอ่าน : บทเรียนฝึกทักษะ "การอ่าน" สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา. กรุงเทพฯ: สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
19 เมษายน 2565
ความยาว
371 หน้า
ราคาปก
ฟรี
เขียนรีวิวและให้เรตติ้ง
คุณสามารถล็อกอินเพื่อแสดงความคิดเห็นได้จ้า