Icon Close

ประมวลกฎหมาย "ราชการส่วนท้องถิ่น" (9 กฎหมาย)

ประมวลกฎหมาย "ราชการส่วนท้องถิ่น" (9 กฎหมาย)
สำนักพิมพ์Thailawbook
หมวดหมู่กฎหมาย
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
No Rating
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
03 พฤษภาคม 2565
ความยาว
262 หน้า
ประมวลกฎหมาย "ราชการส่วนท้องถิ่น" (9 กฎหมาย)
ประมวลกฎหมาย "ราชการส่วนท้องถิ่น" (9 กฎหมาย)
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
No Rating
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 4 บัญญัติ “ให้จัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้ (1) ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง (2) ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค (3) ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น” โดยในปัจจุบันประเทศไทยมีองค์กรที่กฎหมายกำหนดให้เป็น “ราชการส่วนท้องถิ่น” ได้แก่ “กรุงเทพมหานคร” องค์การบริหารส่วนจังหวัด” “เทศบาล” องค์การบริหารส่วนตำบล” และ “เมืองพัทยา”
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ดังกล่าว นอกจากจะมีกฎหมายที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง กำหนดหน้าที่และอำนาจไว้เป็นการเฉพาะของแต่ละองค์กรแล้ว ยังมีพระราชบัญญัติอีกหลายฉบับที่มีบทบัญญัติเป็นกฎหมายกลางเกี่ยวกับการบริหารราชการของ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ด้วย
หนังสือ ประมวลกฎหมาย “ราชการส่วนท้องถิ่น” เล่มนี้ ได้รวบรวมพระราชบัญญัติ จำนวน 9 ฉบับ ที่เป็นกฎหมายกลางในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทุกประเภท โดยผู้เขียนได้จัดทำ สารบัญกฎหมายมาตรา ดัชนีคำศัพท์กฎหมาย หัวข้อมาตรา มาตราอ้างถึง ไฮไลท์คำนิยามศัพท์และองค์กร/บุคคลในเนื้อหาของกฎหมาย เพื่อความสะดวกแก่ผู้ที่สนใจศึกษาวิจัยและปฏิบัติงานต่อไป
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
03 พฤษภาคม 2565
ความยาว
262 หน้า

สนใจเวอร์ชันกระดาษ เชิญทางนี้!

เวอร์ชันกระดาษมีวางขายที่เว็บไซต์สำนักพิมพ์ จะไม่มีขายโดย MEB นะจ๊ะ สามารถสั่งซื้อ หรือติดต่อคนขายโดยตรงเลยจ้ะ
เขียนรีวิวและให้เรตติ้ง
หนังสือเล่มนี้ เปิดให้แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะผู้ที่มีหนังสือฉบับเต็มเท่านั้น