Icon Close

โหราศาสตร์ไทย เรียนด้วยตัวเองจบ

โหราศาสตร์ไทย เรียนด้วยตัวเองจบ
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
No Rating
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
29 มิถุนายน 2565
ความยาว
709 หน้า
โหราศาสตร์ไทย เรียนด้วยตัวเองจบ
กระผมได้จัดพิมพ์หนังสือ โหราศาสตร์ไทยเรียนด้วยตนเองเล่มเดียวจบ สําเร็จเป็นรูปเล่มขึ้นมาได้ ด้วยความอุปการะคุณจากท่านรองอธิบดี จรูญ ประกาศสุขการ ปัจจุบันดํารงตําแหน่งรองอธิบดีกรมสรรพสามิต ซึ่งท่านได้มองเห็นกาลไกล ในความ สําคัญของวิชาโหราศาสตร์ไทย อันเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่แจงแจกวิถีชีวิตของบุคคลได้ ละเอียดถี่ถ้วนหมดจดแจ่มแจ้ง เป็นแสงสว่างทางเดินให้ถูกต้องในกาลข้างหน้า ท่านรองอธิบดีจึงได้ออกทุนทรัพย์ส่วนตัว จัดพิมพ์หนังสือโหราศาสตร์ไทยเรียนด้วยตนเอง เล่มเดียวจบ เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้แก่อนุชนรุ่นหลังและท่านผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้าสืบเนื่องกันต่อๆ ไปในภายข้างหน้า

กรณีที่กระผมเรียบเรียงและรวบรวมหนังสือ โหราศาสตร์ไทยเรียนด้วย ตนเองเล่มเดียวจบนี้ ก็มิใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญวิชาแขนงนี้โดยเฉพาะ หากแต่ว่าได้รวบรวม จากท่านบูรพาจารย์หลายท่าน อาทิเช่น ในหนังสือกลวิธีพิจารณาดวงชาตาตามหลักวิชา โหราศาสตร์ของท่านพระมหาบรรเทา จันทรศร แห่งวัดประดิษฐสถิตมหาสีมาราม และ ท่านพันตรีหลวงวุฒิรณพัสดุ ฯลฯ เป็นต้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้นักศึกษาได้ ค้นคว้าตลอดไป จึงขอกราบไหว้ผู้เชี่ยวชาญและรอบรู้ในวิทยาการประเภทนี้ไว้ ณ ที่นี้ ด้วย หากมีข้อบกพร่องผิดพลาดเกิดขึ้น ทั้งที่ตั้งใจจริงจะไม่ให้มีการผิดพลาดเกิดขึ้น แต่ก็ย่อมจะมีการผิดพลาดเกิดขึ้นได้โดยไม่เจตนา ซึ่งเป็นวิธีที่จะปฏิบัติได้ยากสักหน่อย กระผมขอน้อมคารวะด้วยความรําลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ตลอดทั้งท่านที่ มีส่วนร่วมศึกษาค้นคว้าทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตด้วย
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
29 มิถุนายน 2565
ความยาว
709 หน้า
เขียนรีวิวและให้เรตติ้ง
คุณสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็นได้จ้า