Icon Close

การผลิตพืชผัก 20501-2201 (PDF)

การผลิตพืชผัก 20501-2201 (PDF)
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
No Rating
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
23 พฤษภาคม 2566
ความยาว
182 หน้า
การผลิตพืชผัก 20501-2201 (PDF)
หนังสือวิชา "การผลิตพืชผัก รหัสวิชา 20501-2201" เป็นวิชาที่อยู่ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยเนื้อหารายละเอียดจะเป็นความรู้เกี่ยวกับการผลิตพืชผักโดยยึดหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) เป็นสำคัญ เนื้อหาในเล่มจัดทำไว้ 7 บท ได้แก่ บทที่ 1 ความสำคัญและการตลาดพืชผัก บทที่ 2 มาตรฐานการผลิตผักตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) บทที่ 3 การจำแนกประเภทของพืชผัก บทที่ 4 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชผัก บทที่ 5 การวางแผนปลูก การปลูก และการดูแลรักษา บทที่ 6 การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการเพิ่มมูลค่าผลผลิต และบทที่ 7 การจัดจำหน่าย การทำบัญชี และการศึกษาการปลูกผักบางชนิด พร้อมทั้งมีแบบฝึกหัด แบบทดสอบและใบงานท้ายบท เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
23 พฤษภาคม 2566
ความยาว
182 หน้า
เขียนรีวิวและให้เรตติ้ง
คุณสามารถล็อกอินเพื่อแสดงความคิดเห็นได้จ้า