Icon Close

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
No Rating
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
25 พฤษภาคม 2566
ความยาว
579 หน้า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
No Rating
ประกอบด้วย
1. สัญญาประกันภัย
2. เปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
3. เครื่องมือทางการเงิน
4. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย

สารบัญ
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
1.ที่ ๑๗/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ ๔ เรื่อง สัญญาประกันภัย
2. ที่ ๑๘/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ ๗ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
3. ที่ ๑๙/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ ๙ เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
4. ที่ ๒o/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
25 พฤษภาคม 2566
ความยาว
579 หน้า
เขียนรีวิวและให้เรตติ้ง
คุณสามารถล็อกอินเพื่อแสดงความคิดเห็นได้จ้า