Icon Close

พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยRUN OF LAW
สำนักพิมพ์run of lawyer
หมวดหมู่กฎหมาย
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
No Rating
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
19 มิถุนายน 2566
ความยาว
77 หน้า (≈ 18,869 คำ)
ราคาปก
75 บาท (ประหยัด 8%)
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยRUN OF LAW
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
No Rating
ชื่อหนังสือ : พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ชื่อผู้แต่ง: RUN OF LAW
จำนวนหน้า: 78 หน้า

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบันซึ่งมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและวิทยาการทางการแพทย์อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและขยายตัวในด้านการค้าและอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ สมควรปรับปรุงบทนิยาม บทบัญญัติเกี่ยวกับอำนาจของรัฐมนตรีในการออกประกาศ องค์ประกอบของคณะกรรมการ การขออนุญาตและการอนุญาต การเลิกกิจการและการโอนกิจการ หน้าที่ของผู้รับอนุญาต ผู้แจ้งรายการละเอียดและผู้ขายฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ การควบคุมเครื่องมือแพทย์ การโฆษณา อำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ การพักใช้และการเพิกถอนใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาต และใบรับแจ้งรายการละเอียด และการอุทธรณ์ รวมทั้งเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนสถานประกอบการ การประเมินเครื่องมือแพทย์ ความรับผิดทางแพ่ง ตลอดจนปรับปรุงบทกำหนดโทษและอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
19 มิถุนายน 2566
ความยาว
77 หน้า (≈ 18,869 คำ)
ราคาปก
75 บาท (ประหยัด 8%)
เขียนรีวิวและให้เรตติ้ง
หนังสือเล่มนี้ เปิดให้แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะผู้ที่มีหนังสือฉบับเต็มเท่านั้น