Icon Close

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สำนักพิมพ์Jaturat
หมวดหมู่คอมพิวเตอร์
4.98
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
41 Rating
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
27 มิถุนายน 2566
ความยาว
402 หน้า
ราคาปก
300 บาท (ประหยัด 50%)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
4.98
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
41 Rating
ตำราระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียน
ในรายวิชา 05510105 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems)
ซึ่งมีจำนวน 3(2-2-5) หน่วยกิต ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เนื้อหาในตำราเล่มนี้ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี
การจัดการข้อมูลและฐานข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานธุรกิจ กระบวนการทางธุรกิจ การวางแผนทรัพยากรองค์กร ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ คลังข้อมูล และเหมืองข้อมูล บุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปประเภทการวางแผนทรัพยากรองค์กร และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องการศึกษาเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ สามารถนำไปศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์ได้
เนื่องจากการเรียนในวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมีการกำหนดให้ผู้เรียน
ลงมือปฏิบัติ ตำราเล่มนี้จึงมีเนื้อหาส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้โปรแกรมประยุกต์ ได้แก่ โปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซล (Microsoft Excel) โปรแกรมทาโบลพับบลิก (Tableau Public) และ โปรแกรมแรพพิดไมเนอร์ (Rapid Miner) ในการวิเคราะห์ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ ซึ่งอยู่ในส่วนเนื้อหาของบทที่ 9 ถึงบทที่ 11 และการใช้โปรแกรมโอดู้ (Odoo) ซึ่งเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปประเภทการวางแผนทรัพยากรองค์กร อยู่ในส่วนเนื้อหาของบทที่ 8 และปฏิบัติจากกรณีศึกษาของภาคผนวก ก และ ภาคผนวก ข เพื่อเรียนรู้กระบวนการทำงานของธุรกิจโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปประเภทการวางแผนทรัพยากรองค์กรในสภาพแวดล้อมของธุรกิจจำลอง เพื่อใช้จัดการคลังสินค้า การทำใบคำสั่งซื้อ การทำใบคำสั่งขาย การเรียกชำระเงิน และการขายหน้าร้าน
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
27 มิถุนายน 2566
ความยาว
402 หน้า
ราคาปก
300 บาท (ประหยัด 50%)

สนใจเวอร์ชันกระดาษ เชิญทางนี้!

เวอร์ชันกระดาษมีวางขายที่เว็บไซต์สำนักพิมพ์ จะไม่มีขายโดย MEB นะจ๊ะ สามารถสั่งซื้อ หรือติดต่อคนขายโดยตรงเลยจ้ะ
เขียนรีวิวและให้เรตติ้ง
หนังสือเล่มนี้เปิดให้แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะผู้ที่มีหนังสือฉบับเต็มเท่านั้น