Icon Close

วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)

วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
No Rating
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
27 มิถุนายน 2566
ความยาว
52 หน้า
วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)
วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
No Rating
ในยุคนี้ การมัดใจคนเก่งให้อยู่กับองค์การคงไม่ใช่ตำแหน่งและเงินเดือนอีกต่อไป ต้องมีสิ่งที่คอยยึดเหนี่ยวจิตใจเอาไว้ให้พนักงานเกิดความรักที่จะทำงานให้องค์การเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จตามอุดมการณ์หรือเป้าหมายขององค์การและสามารถรักษาคนเก่งให้อยู่คู่กับองค์การต่อไป
ดังนั้น ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources : HR) จึงต้องหันมาสำรวจวัฒนธรรมองค์การของบริษัทว่า มีวัฒนธรรมอะไรบ้างที่บริษัทควรเน้นย้ำ ทำการเปลี่ยนแปลง หรือสร้างวัฒนธรรมขึ้นมาใหม่ ก่อนที่พนักงานเก่ง ๆจะโบกมือถอยอำลาไปจากองค์การอย่างน่าเสียดาย
ภายในหนังสือ“วัฒนธรรมองค์การ(Organization Culture)” เล่มนี้ ได้อธิบายเรื่อง วัฒนธรรมองค์การเอาไว้เพื่อให้มองเห็นภาพรวมของการดำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์และคนเก่งขององค์การ ในสถานการณ์ต่าง ๆที่สามารถเกิดขึ้นได้ตามบริบทการเปลี่ยนแปลงขององค์การ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอก และผู้ที่สนใจเพื่อเป็นแนวทางเพิ่มเติมความรู้และนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการเรียนและการทำงานได้เป็นอย่างดี
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
27 มิถุนายน 2566
ความยาว
52 หน้า
เขียนรีวิวและให้เรตติ้ง
หนังสือเล่มนี้ไม่เปิดให้ Comment