Icon Close

ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี

ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
No Rating
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
12 กรกฎาคม 2566
ความยาว
300 หน้า (≈ 125,170 คำ)
ราคาปก
457 บาท (ประหยัด 29%)
จากการสำรวจประชากรโลกขององค์การสหประชาชาติ (The United Nation Organization : UN) พบว่าในปัจจุบันประชากรสูงอายุทั่วโลกมีจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็วและ มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงประเทศไทยก็เผชิญสถานการณ์เช่นเดียวกันนี้ และ ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ภาวะสังคมสูงอายุ (Ageing Society) คือมีผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมดของประเทศ ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา โดยเป็นที่ทราบและยอมรับกันว่า ผู้สูงอายุเปี่ยมด้วยประสบการณ์ที่สร้างสมมาอย่างยาวนาน เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศ ชาติ เมื่อเขาสูงวัยสูงอายุความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม เริ่มเข้า มาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างครบถ้วนรอบด้าน จึงเป็นกระบวนการ สร้างภูมิคุ้มกันชีวิตและการสร้างเสริมสุขภาพที่เปี่ยมประสิทธิภาพเป็นอย่างยิ่ง
ผู้เขียนได้รวบรวมแนวทางในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อให้สามารถเข้าสูขภาวะ “ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี” (Healthy Ageing) ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ซึ่งจำเป็นต้องบูรณาการหลายภาคส่วนเข้ามารวมกัน ไม่ว่า จะเป็น ตัวผู้สูงอายุเอง ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ครอบครัว สังคมชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐบาล และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยังได้กล่าวถึงการเข้าถึงสิทธิ์ และแหล่งประโยชน์ต่างๆ ตลอดจนการมีส่วนรวม การจัดกิจกรรมในสังคม และการใช้เทคโนโลยี สมัยใหม่ที่เหมาะสม เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลและดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้เขียนได้เรียบเรียงหนังสือ “ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี” ให้อ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีเนื้อหาและข้อมูลที่ทันสมัย เหมาะสมกับผู้อ่านทุกระดับ ทั้งประชาชน ทั่วไป อาจารย์ นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและศาสตร์อื่นๆ ที่สนใจ ทุกสาขา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในการสร้างเสริมสุขภาพทุกมิติของ ผู้สูงอายุ ทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี มีความสุข มีความมั่นคงในชีวิต ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพ ชีวิตและสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
12 กรกฎาคม 2566
ความยาว
300 หน้า (≈ 125,170 คำ)
ราคาปก
457 บาท (ประหยัด 29%)
เขียนรีวิวและให้เรตติ้ง
คุณสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็นได้จ้า