เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

ผู้เขียน: ธีระชัย เจ้าสกุล

สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.

หมวด: การศึกษา/ตำราเรียน฿ 175.00

ชนิดไฟล์ : pdf
วางขาย :
จำนวน : 461 หน้า (≈ 67,874 คำ)
เรียบเรียงตามหลักสูตรระดับ ปวช. และ ปวส. พ.ศ. 2545 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เนื้อหาประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ได้แก่ การเขียนแบบเบื้องต้น เครื่องมือและอุปกรณ์เขียนแบบ องค์ประกอบของแบบ การเขียนตัวอักษรและมาตราส่วน เรขาคณิตประยุกต์ การเขียนภาพฉายของงานรูปทรงต่าง ๆ การเขียนภาพสามมิติ การเขียนภาพช่วย การเขียนแบบแผ่นคลี่ การเขียนภาพร่างด้วยมือเปล่า เป็นต้น สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง เหมาะสำหรับ นิสิต นักศึกษา ทางด้านช่างอุตสาหกรรม ศิลปกรรม ศิลปหัตถกรรม เกษตรกรรม และบุคคลทั่วไป
Rate & Review
คุณสามารถล็อกอินเพื่อแสดงความคิดเห็นได้จ้า
 
Contact us